ชุดหลักสูตร พิชิต 7 Leadership competencies

ผลักดันงานให้สำเร็จ (Drive for Result)

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าด้วยการการส่งมอบผลงานคุณภาพสูงและยั่งยืน ลูกค้าของคุณต้องพึ่งพาคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบที่ทรงประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  ความพยายามในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง จะทำให้คุณมีความได้เปรียบในเชิงผลิตภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และช่วยนำพาองค์กรของคุณให้เป็นผู้นำในธุรกิจที่อยู่ (more…)
Continue Reading

มุ่งมั่นเอาชนะตนเอง (Strive for Self-Mastery)

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า Emotional Intelligence (EQ) เป็นตัวชี้วัดสำเร็จของผู้นำที่ดีที่สุด และการมุ่งมั่นเอาชนะตัวเอง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของ EQ  ดังนั้น เมื่อผู้นำในองค์กรเป็นคนที่น่าเคารพยกย่อง และซื่อตรงพอที่จะรู้ตัวเองว่า พวกเขามีจุดแข็งด้านใด และมีจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหน และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเสมอ ย่อมส่งผลดีกับองค์กรโดยตรง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้นำรุ่นถัดไป และการตระเตรียมผู้นำรุ่นที่จะมาทดแทน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกองค์กรในปัจจุบันนี้ ความต้องการผู้นำที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะตนเองได้ จึงทวีความสำคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อน (more…)
Continue Reading

รอบรู้ธุรกิจ: คิด ลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ (Know the Business : Think and Act Strategically)

ผู้นำชั้นยอดต้องเข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ในทุกด้าน เช่น ตอบสนองต่อลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการทรัพยากรให้กับ กิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การมองเห็นภาพรวมทั้งระบบขององค์กร จะช่วยให้ผู้นำและองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการดำเนินงานชั้นเลิศ (more…)
Continue Reading

สื่อสารเป็นเลิศ (Become an Excellent Communication)

ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารกับคนทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารเป็นทั้งความท้าทายและความกดดันในขณะเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีทักษะการเจรจาและการวางตัวที่ดี เช่น เมื่อ ต้องให้ฟีดแบ็กเรื่องผลการปฏิบัติงานที่ลำบากใจ การบริหารความขัดแย้ง การรับมือกับปัญหาการเมืองและอิทธิพลต่างๆ ในองค์กร (more…)
Continue Reading

นำทีมสมรรถนะสูง (Lead High-Performing Teams)

ทีม คือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำงานโดยพึ่งพาอาศัยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น  ทีมเป็นรากฐานขององค์กร ดังนั้น ความสามารถในการสร้างและนำทีมงานที่มีสรรถนะสูง จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้นำทุกคน (more…)
Continue Reading

ตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด (Make Optimal Decision)

การตัดสินใจเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของผู้นำยุคนี้  แต่ละวัน มีประเด็นให้ต้องขบคิดตัดสินใจ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่  อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ฯยิ่งทำให้การตัดสินใจทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่กลับมีเวลาพิจารณาทางเลือกต่างๆ น้อยลง ดังนั้น ผู้นำจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและฉับไว (more…)
Continue Reading

นำการเปลี่ยนแปลง (Take chance of change)

ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กร  บริษัทต่างๆ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากรอบด้านที่สูงขึ้น  ความคาดหวังจากลูกค้าที่สูงขึ้น  กฎเกณฑ์การกำกับที่เข้มงวดขึ้น  ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น  ในขณะที่มีทรัพยากรและเวลาในการทำตลาดที่น้อยลง (more…)
Continue Reading