Enneagram Workshop : นพลักษณ์พื้นฐาน ค้นหาลักษณ์และลักษณ์ย่อย ตระหนักรู้ และเข้าใจผู้อื่น (Zoom)

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น (Increased Empathy) ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →

MBTI ไขรหัสใจ รุ่น 56 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด รับมือ Burn Out

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟสาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือการทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นคนไทป์ไหน  ก็มีความเสี่ยงที่จะเครียดแบบนี้ เช่น

Read More →

ESFJs’ Cognitive Function Development Workshop by Zoom

คุณยังจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วหรือยัง ไม่ค่อยรู้จักตัวเองมากพอ – เพราะเน้นปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น อาจอ่านใจคนอื่นได้ด้วย แต่สิ่งนี้ ก็แลกมาด้วยการไม่ค่อยได้สนใจตัวเอง คุณจึงไม่ค่อยรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง มองไม่เห็นทิศทางชีวิตที่ควรจะไป วู่วาม – มักใช้แค่ความรู้สึกและความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินใจ ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือตรรกะเหตุผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลเสียหายตามมา ต้องการคำชม หวั่นไหวต่อคำตำหนิ – จึงขาดความมั่นใจ และจุดยืนของตัวเองที่มั่นคง เน้นความปรองดอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง – ไม่ยอมจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา จึงอาจใช้การดื้อเงียบแทน โทษตัวเองมากไป – มักโทษตัวเองเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้น แต่ยกเครดิตให้คนอื่นเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี ฯลฯ

Read More →