ESxP Self Actualization Workshop, 23 June 19

เมื่อบุคลิกที่สนุกสนาน มีเรื่องตื่นเต้น น่าสนใจให้ทำมากมายทุกวัน มีความสุขกับชีวิตตรงหน้า  “Just do it” ได้ทุกสถานการณ์และทุกเรื่อง เริ่มไม่สนุกอีกต่อไป  ความรู้สึกเคร่งเครียดเข้าแทนที่

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype, 29 Jun 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Embrace Your Enneagram’s Soul Child & Shadows for Transformation

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้นเนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอนที่ 2)

“ทุกคนมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ และชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปได้ไกลสุด ถ้าเราโฟกัสที่การพัฒนาการใช้จุดแข็งของเราให้มากขึ้น  ไม่ใช่พยายามลดจุดอ่อนให้น้อยลง” นี่คือ ปรัชญาพื้นฐานของ Strengthsfinder

Read More →

ไขรหัสใจ รุ่น 20 รู้เขารู้เรา พัฒนาความสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง, 8 มิ.ย. 62

ทำไมคนเราถึงมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์แทบทุกชนิด  ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้าน ที่สมาคม สโมสร ฯลฯ สาเหตุสำคัญคือ เราไม่เข้าใจในความแตกต่างทางบุคลิกภาพพื้นฐาน   ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และการแสดงออกในด้านต่างๆ  อย่างที่เห็นกันบ่อยๆ คือ ไม่เข้าใจกัน พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง นานวันเข้า ก็อาจส่งผลเป็นความขัดแย้งรุนแรง ความรู้บุคลิกภาพ ไมเออร์ บริกส์ อธิบายความแตกต่างมาแต่กำเนิด ของคนเราใน 4 ด้านคือ การใส่ใจและพลัง (อินโทรเวิร์ท / เอ็กโทรเวิร์ท) การรับรู้ข้อมูล  (Sensing / iNtuitive) การตัดสินใจ  (Thinking / Feeling) ไลฟ์สไตล์  (Judging / Perceiving)

Read More →