บทเรียนจากการใช้ เอ็นเนียแกรม ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จ (1/2)

ในปี 2011 EIBN (The Enneagram in  Business Network) ซึ่งผมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้ง ได้จัดทำ Benchmark Study เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เอ็นเนียแกรมในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ โดยเราสำรวจจาก 72 บริษัททั่วโลก  ในนั้นมี ธนาคารไทย 2 แห่งซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ได้ร่วมให้ข้อมูลด้วย บริษัทเหล่านี้ ได้ใช้เอ็นเนียแกรมอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเช่น

Read More →

6’s Subtypes & Nine Levels of Development Workshop

ลึกลงไป ความกลัวคือ พื้นอารมณ์ ที่คอยขับดัน พฤติกรรมของคนเบอร์หก ทุกคน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความกลัวนี้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขี้สงสัย กังวล คิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ไม่ค่อยไว้ใจใคร หรืออะไร  คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มองภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางร้าย ฯลฯ คนเบอร์หก หลายคนรู้สึกถีงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ จนรู้สีกกดดัน และเครียดอยู่เสมอ แต่บางคนก็ไม่รู้ตัว และคิดว่า ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความรอบคอย หรือระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆ เท่านั้น

Read More →

Create High-Performing Teamwork with the Enneagram

เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเอาชนะ จุดอ่อน ข้อจากัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเป็นผลจากความเคยชิน ประสบการณ์ชีวิต และบุคลิกภาพ เรายังมีจุดแข็ง ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำใช้ในการทำให้องค์กรประสบความสาเร็จ และมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมเข้าอกเข้าใจกัน ไว้เนื่อเชื่อใจกัน ไม่ตัดสินกัน  และให้เป้าหมายของทีมอยู่เหนือเป้าหมายส่วนตัว  แล้วปรับตัวทำงานให้เข้ากันอย่างราบรื่นมากขึ้น

Read More →

ไขรหัส MBTI รุ่น 14 (LGBT)

องค์ประกอบสำคัญของขีวิตคือ การทำงาน และความสัมพันธ์ การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน และ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนสำคัญ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ของชีวิตที่มีความสุข ความรู้ MBTI ช่วยตอบโจทย์นี้ได้ เพราะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และคนสำคัญของคุณ และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น

Read More →

Learn Your Lesson & Move on with the Enneagram

ปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ยากลำบาก เป็นฉากในละครชีวิตที่ทุกคนต้องเจอ บางคน เจอเรื่องที่ไม่หนักหนานัก แต่บางคน เจอสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นหายนะ  ครั้งใหญ่ในชีวิตก็ว่าได้ สิ่งสำคัญคือ เราต้องสรุป บทเรียน จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อเรียนรู้ ก้าวข้าม และเดินหน้าต่อไป หาไม่แล้ว เราก็อาจตกอยู่ใน วังวนของอารมณ์เชิงลบ ของประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้น หรืออาจต้องเจอกับ ปัญหาเดิมๆ เป็นวงจรซ้ำซาก  เพราะมองไม่เห็นทางอื่น และไม่ได้สรุปบทเรียน

Read More →