Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 14, 21 ก.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

Onsite MBTI Workshop รุ่น 72 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด คลี่คลาย Burn Out 6 เม.ย. 67

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟ สาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือ การทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานาน

Read More →