Onsite Workshop: ไขรหัสใจ MBTI เพิ่มพลัง Empathy ต่อตัวเองและผู้อื่น

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

Read More →