อยากให้ลูกน้องไว้วางใจ ก็ต้องแสดงให้เห็นว่า คุณไว้วางใจเขาก่อน

พนักงานในองค์กรจำนวนมากบอกว่า รู้สึกหัวหน้าไม่ค่อยไว้ใจพวกเขา  ซึ่งผลเสียที่ตามมาคือ ผลงานตกต่ำลง และรู้สึกไม่ค่อยผูกพันกับองค์กร   หัวหน้างานจึงต้องแสดงออกถึงความไว้วางใจในตัวลูกน้อง ให้เห็นอย่างสม่ำเสมอ ผลการศึกษากับองค์กรหลายแห่งในระยะเวลามากกว่า 10 ปี พบว่า พนักงานที่รู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า จะทุ่มเทน้อยลง ผลงานตกต่ำลง และมีความเป็นไปได้ที่จะลาออกมากขึ้น

Read More →

Special MBTI Workshop for Type 6 of the Enneagram

เอ็นเนียแกรม คืก เกราะป้องกันตัว ที่เราใช้อย่างยึดติดมาตั้งแต่ตอนเด็ก เมื่อรู้เบอร์แล้ว ควรฝึกที่จะค่อยๆ ปล่อยวางเกราะนี้

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 เข้าใจตัวเองและคนอื่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น

คนเราต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตกับการทำงาน การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน ย่อมหมายถึงความสุขในชีวิตที่มากขึ้น น่าเสียดายที่น้อยคนที่จะทำได้เช่นนั้น เพราะไม่รู้ว่า ตัวตนแท้จริงของตนเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่า งานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร สัมมนานี้ จะช่วยตอบโจทย์นี้ คุณจะรู้ว่า ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีศักยภาพตรงไหนที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ และจะต้องดึงมาใช้ อย่างไร ในงานแบบไหนได้ รวมทั้ง จะออกแบบเส้นทางชีวิตที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ อย่างไร ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 ทำให้คุณมองเห็นตัวตนแท้จริง ตามธรรมชาติของตัวคุณ

Read More →

เลี้ยงลูกให้ถูกทาง ตามตัวตนแท้จริง ด้วยนพลักษณ์

“ลูกไม้หล่นไม่ใกลต้น” เป็นคำพังเพยที่อธิบายถึงลักษณะนิสัย ท่าทาง ฯลฯ บางอย่าง  ที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูก แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่า เราจะมีบุคลิกภาพหรือตัวตน เหมือนกับพ่อแม่ของเรา ลองดูตัวอย่างจากตัวเองก็ได้  เราแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯบางอย่าง ที่แตกต่างอย่างมากจากพ่อแม่ อีกทัังไม่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกันด้วย นั่นเป็นเพราะคนเรา เกิดมาพร้อมกับตัวตนตามธรรมชาติเฉพาะตัว ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่หรือการเลี้ยงดูแต่อย่างใด ความรู้นพลักษณ์ คนเก้าแบบ อธิบายถึงตัวตน ทั้ง 9 แบบนี้ได้อย่างชัดเจน และแม่นยำ ดูตัวอย่างเด็กทั้ง 9 ตัวตน และนิสัยที่ชัดเจนจากภาพนี้

Read More →