MBTI #74 ค้นหาตัวตน เพิ่ม Empathy ป้องกัน Burnout พัฒนาตนเอง

เราทุกคนเกิดมาพร้อมความถนัดตามธรรมชาติของตัวเอง ที่แตกต่างกัน

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

 • รู้สึกแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น จนอาจนึกว่าตัวเองผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
 • เปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่น พยายามทำตามคนอื่น โดยละเลยตัวตนแท้จริงของตัวเอง
 • รู้สึกดีไม่พอ จนเสีย self-esteem รู้สึกด้อยค่า จนอาจเกลียดตัวเอง และซึมเศร้า

 • ไม่ได้พัฒนาจุดแข็งที่มีในตัวตนของตัวเอง จนขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • ทำงานที่ขัดกับความถนัดของตัวเอง จนเกิดความเครียดเรื่้อรัง และส่งผลให้ Burnout ในที่สุด (พักผ่อนแล้วกลับไปทำใหม่ ก็ไม่หาย) ตัวอย่างเช่น
  • เป็นเอ็กโทรเวิร์ต แต่ทำงานคนเดียวในห้องเงียบๆ  ไม่ได้พบปะพูดกับใคร หรือออกไปไหน จนรู้สึกเฉา
  • เป็นอินโทรเวิร์ทที่ต้องออกไปนำเสนองาน พบปะลูกค้าใหม่ๆ มากหน้าหลายตา ทุกวัน จนเพลีย
  • เป็นคนที่ถนัดกับงานที่เป็นรูปธรรม เห็นชัด จับต้อง วัดผลได้ แต่ต้องทำงานที่ต้องคิดค้น คอนเซ็บ ใหม่ๆ อยู่เสมอ จนตึ้อตัน
  • เป็นคนที่มีอุดมคติและต้องการสุนทรี เพื่อหล่อเลี่ยงชีวิต  แต่ต้องมานั่งทำงานวิเคราะห์ อยู่กับข้อมูล ที่ไร้ชีวิตชีวา
  • เป็นคนที่ใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงเป็นหลักในการตัดสินใจ และดำเนินชีวิต  แต่อยู่ในหน่วยงานที่เต็มไปด้วยคนที่เน้นความปรองดอง และรักษาความสัมพันธ์เหนือการพูดตรงไปตรงมา
  • เป็นคนที่ชอบความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ต้องทำงานที่คอยแก้ปัญหาแปลกใหม่ เฉพาะหน้า ไม่มีเวลาตั้งตัวมาก
 • ไม่เข้าใจความแตกต่างของคน เกิดปัญหาในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพราะขาดความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ต่อผู้อื่น
 • พยายามพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แต่เหมือนไม่ได้ตรงจุด ไม่ได้ตอบโจทย์ของตัวเองได้
 • ฯลฯ

MBTI คือความรู้ที่อธิบายตัวตนตามธรรมชาติของเรา 16 ไทป์

ซึ่งเกิดจากคู่ความถนัด 4 คู่ คือ Introvert/Extrovert, Sensing/iNtuition, Thinking/Feeling และ Judging/ Perceiving ดังภาพ

เมื่อนำความถนัดแต่ละด้านมาประกอบกัน จะได้บุคลิกภาพพื้นฐาน 16 แบบ

ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามบุคลิกที่เห็นจากภายนอก (ความถนัดตัวแรกกับตัวสุดท้ายเหมือนกัน)

หรือแบ่งตามค่านิยม แรงจูงใจที่สำคัญ

สิ่งที่จะได้จากการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบหาไทป์ แล้วมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริง เพื่อค้นหา และยืนยันให้ได้ไทป์ที่ถูกต้อง
 • เมื่อรู้ไทป์ตัวเองแล้ว จะเกิดความตระหนักรู้ตัว มองเห็นพรสวรรค์ จุดแข็งที่มี จุดอ่อนที่พัฒนาได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับตัวเอง
 • เกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ที่มีบุคลิกแตกต่างจากตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ตัดสินคนอื่นในทางลบ จนสามารถทำงาน และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน และราบรื่นมากยิ่งขึ้น
 • รู้วิธีปรับตัว สร้างแรงจูงใจ และสื่อสาร ให้เข้ากับคนไทป์ต่างๆ
 • เรียนรู้ Cognitive Functions เบื้องต้น ทำให้รู้เห็นศักยภาพของตัวเอง และนำมาใช้
 • รู้ว่าลักษณะงานแบบไหน ที่ตรงตามความถนัดของตัวเอง แบบไหนไม่ตรง เมื่อไม่ตรงจะรับมือให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เครียด จน Burnout
 • มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • ฯลฯ

วันเวลา สถานที่ และรูปแบบการสัมมนา

 • วันอาทิตย์ 7 ก.ค. 67 เวลา 08.30 – 17.10 ที่ The Emerald Hotel (รัชดาภิเษก) หรือเทียบเท่า
 • Optional Session ติดตามผล ถามตอบ วันศุกร์ 19 ก.ค. 67 เวลา 20.00 – 22.00
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ อธิบายทำความเข้าใจ กิจกรรมเพื่อหาไทป์ที่ชัดเจน สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯลฯ
 • หนังสือประกอบการสัมมนา ไขรหัสใจ 16 Types มูลค่า 240 บาท ผลงานแปลของวิทยากร

รายละเอียดการสมัคร

 • ค่าสัมนา 4,200 ต่อคน สมัคร 3 คนขึ้นไปเหลือ 3,900 ต่อคน
 • ชำระโดยโอนเข้าบัญชีด้านล่าง
 • แล้วลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/MBTI.74 
 • ส่งสลิป / สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99 หรือ @mbti_eg_zone หรือ inbox page : MBTI by Wajast

ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีนิติบุคคล)
บริษัท 8 ซีเอฟ 16 ไทป์ จำกัด 

102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  012 5556 01690 8  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น เฉพาะ MBTI และ Advanecd MBTI มากกว่า 120 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 11 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Public Training

Tags: 16 TypesEmpathyMBTIค้นหาตัวตนสัมมนาอบรม EmpathyอบรมMBTI

Post navigation

← Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่น 17 โปรไฟใหม้