Counter Type ของคนแต่ละเบอร์เอ็นเนียแกรม

หลายคนคุ้นเคยกับ คนเบอร์หก มีการแสดงออกของความกลัว 2 แบบ
กลัวแล้วยอม (Phobic) และ กลัวแล้วสู้ (Counter-Phobic)

ซึ่งทั้ง 2 แบนนี้ ก็อยู่ในตัวคนเบอร์หก แล้วแต่สถานการณ์ด้วย
แต่สวนมากแล้ว หกแต่ละคนก็มีแนวโน้มวา จะทำแบบไหนมากกว่า

เบอร์หกแบบ SP มักแสดงออกแบบ phobic มากกว่า
ส่วนแบบ 121 มีการแสดงออกแบบ counter-phobic มากกว่า

ที่จริง ลักษณะต่อต้าน แบบแผนทางอารมณ์ ของตน เหมือน Counter-Phobic นี้
มีอยู่ในทุกเบอร์ เอ็นเนียแกรม ตามแนวทางของ นารานโฮ อธิบายเรื่องนี้ได้ชัด

คือ ในแต่ละเบอร์ จะมี Sub-type หนึ่ง ที่เป็น counter-type
คือ แสดงออกไม่เหมือน หรืออาจถึงกับตรงข้ามกับ คนเบอร์นั้น ตามตำรา

รูปนี้ สรุป ลักษณะที่เป็น countec-type ของแต่ละเบอร์ครับ