25 FEB: Introduction to 27 Subtypes

จากแนวทาง Subtypes หรือ ลักษณ์ย่อย ของ อ. คลาวดิโอ นารานโฮ  หลักสูตร “Introduction to 27 Subtypes” ครั้งนี้ จะทำให้คุณเข้าใจ ระบบเอ็นเนียแกรม (หรือ นพลักษณ์) ได้อย่างละเอียดและแม่นยำขึ้นกว่าเดิม โดยคุณจะได้เรียนรู้อีก 3 Subtypes จากสไตล์เอ็นเนียแกรมแต่ละเบอร์ (รวมทั้งสิ้น  27 subtypes จาก 9 สไตล์เอ็นเนียแกรม) จนรู้ความแตกต่างของแต่ละ Subtypesอย่างละเอียด จนเกิดความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้น และมุ่งพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

Read More →

18 FEB: ไขรหัส MBTI รุ่น 4: “ความเข้าใจ” เริ่มได้จาก “ตัวคุณ”

ไม่ให้นานเกินรอ กับ ไขรหัส MBTI รุ่น 4 ที่พร้อมจัดแล้วในวันที่ 18 ก.พ. นี้ ด้วยเสียงตอบรับที่ดีมากๆ จากผู้เข้าอบรม ว่าหลังจากเรียน เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างขึ้นอีกมาก นำไปใช้จริงได้ง่าย จนรู้ว่าตัวเองควรปรับความถนัดด้านใดบ้าง เพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองจริงๆ ลองมาพิสูจน์ดูครับ ว่าจริงไหม?

Read More →

16 FEB: How to Manage 9 Types of Subordinates @เชียงใหม่

       “ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขนาดไหน มูลค่าเท่าไร ผู้นำที่ดีจะทำให้มันเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันทวี”              เพราะผู้บริหารแต่ละคน มีสไตล์การบริหารคนและการนำทีมที่แตกต่างกัน  ซึ่งมักเกิดจากการใช้จุดแข็งต่างๆ ที่มีตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำงานจนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมื่อขนาดทีมงานใหญ่ขึ้น หลายครั้งที่สไตล์การบริหารฯ ที่ถนัดและชำนาญนั้น อาจจะพบความยากลำบาก หรือกระทั่งไม่สามารถบริหารจัดการและรับมือกับปัญหาของลูกน้องบางสไตล์ได้เลย เดือน ก.พ. นี้ ทาง สยามเอ็นเนียแกรมฯ จะจัดสัมมนาที่ภาคเหนือถึง 3 หลักสูตร โดยหนึ่งในนั้น เป็นรอบพิเศษสุดๆ สำหรับ องค์กร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่ทุกระดับ โดยเฉพาะ นั่นคือ

Read More →

8-9 FEB: Flexing Your Leadership Styles Using The Enneagram รุ่น 2

               ผู้บริหารแต่ละคน มีสไตล์การบริหารและการนำแตกต่างกัน  ซึ่งมักเกิดจากการใช้จุดแข็งต่างๆ ที่มีสมัยเริ่มต้นทำงาน จนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมื่อมาเป็นผู้บริหาร  ซึ่งต้องทำงานกับลูกน้องหลายคน รวมทั้งลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร  สไตล์การบริหารฯ ที่คุ้นเคย อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นนี้  ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่น ปรับตัวเรียนรู้สไตล์การบริหารฯ ที่ต่างไป เพื่อให้ได้ผลและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

Read More →