MBTI #74 ค้นหาตัวตน เพิ่ม Empathy ป้องกัน Burnout พัฒนาตนเอง

เราทุกคนเกิดมาพร้อมความถนัดตามธรรมชาติของตัวเอง ที่แตกต่างกัน ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

Read More →

Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 14, 21 ก.ค. 67, รุ่น 15, 18 ส.ค. 67 (@Korat)

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

INFP Cognitive Function Devolpement Workshop by Zoom

ตั้งแต่เด็กแล้ว  คุณมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ว่าจะพยายามเมินเฉย แล้วทำตามสิ่งที่คนอื่นนิยมชมชอบแล้วสุดท้าย คุณรู้สึกได้เองว่า นอกจากจะไม่ได้ทำให้คุณพึงพอใจแม้แต่น้อยยังทำให้คุณรู้สึกว่า หลอกตัวเองอีกด้วย

Read More →