Handle Your Enneagram Conflict Issues & Blind Spots, 18 Aug 2019

เมื่อคุณค้นพบเบอร์ตัวเองในการสัมมนา เอ็นเนียแกรม ครั้งแรก คุณย่อมตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ที่มีหรือเคยมีนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณอย่างมาก สัมมนานี้ เราจะใช้เวลาสำรวจปัญหาสำคัญ 2 ด้านในชีวิตของคนเรา คือ ความขัดแย้ง และการสื่อสาร

Read More →

Self-Actualization for INFJ & INTJ Workshop, 4 Aug 19

INFJ และ INTJ เป็นไทป์ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ด้วย Ni (introverted Intuitive) เป็นฟังค์ชั่นหลักของไทป์  ซึ่งกว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน โชคร้ายกว่านั้นคือ  หลายคนไม่ได้รับรู้ลักษณะการรับรู้ในเชิงนามธรรม สัญลักษณ์ หรือความหมาย แบบนี้  โอกาสที่จะได้ฝึกฝน จึงน้อยลงอีก Ni คือความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ โดยการวิเคราะห์  คิดแบบนามธรรม แว๊บรู้ และสัญลักษณ์ต่างๆ  ทำให้จับรูปแบบและแนวโน้มที่สิ่งต่างๆ จะดำเนินไป ได้ล่วงหน้า ดังนั้น เรื่องยากเฉพาะตัวของคน 2 ไทป์นี้  ได้แก่

Read More →

Reinvent Yourself from Inside-Out, 28-29 July 2019

คุณยังติดเรื่องไหนบ้าง หาเงินได้เยอะ แต่ไม่เหลือเก็บ มีแฟน มีเพื่อนเยอะ แต่ก็ยังรู้สึกเหงา ตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองทุกปีใหม่ แต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จ วิ่งหาความสุข แต่ก็ไม่ยั่งยืน จนต้องวิ่งหาตลอด หรือตั้งเป้าหมาย ทำได้แล้ว ก็ตั้งอีกไปเรื่อยๆ หยุดไม่ได้ มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานต่างหน้า ในเรื่องเดิมๆ แก้ไม่ได้สักที ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ผิดพลาดหลายครั้ง เครียด กังวล อยู่บ่อยๆ กระทบการทำงานและความสัมพันธ์ ฯลฯ

Read More →