ไขรหัสใจ MBTI #46 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการดำรงชีวิต เราต้องเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม แต่นอกจากความเครียดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดกับทุกคนแล้วเราแต่ละคนยังมีความเครียดที่เกิดจากลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากบุคลิกภาพหรือตัวตน ของแต่ละคนเองเช่น

Read More →

เลี้ยงลูกให้ถูกลักษณ์ ด้วย “นพลักษณ์ (Enneagram)” เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้งในครอบครัว (via Zoom)

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นคำพังเพยที่อธิบายถึงลักษณะนิสัย ท่าทาง ฯลฯ บางอย่าง  ที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูกแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่า เราจะมีบุคลิกภาพหรือตัวตน เหมือนกับพ่อแม่ของเรา ลองดูตัวอย่างจากตัวเองก็ได้  เราแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯบางอย่าง

Read More →

ESTP Cognitive Function Development Workshop by Zoom

เมื่อบุคลิกที่สนุกสนาน มีเรื่องตื่นเต้น น่าสนใจให้ทำมากมายทุกวัน มีความสุขกับชีวิตตรงหน้า  “Just do it” และ “Go with the flow” ได้ทุกสถานการณ์และทุกเรื่อง

Read More →