Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 13/10/2020, Jasmin City Hotel

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปีจากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเองค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →

Basic MBTI Workshop – เข้าใจตัวตน เพิ่ม Empathy พัฒนาความสัมพันธ์

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองจึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติของตัวตนแตกต่างไป

Read More →