Subtype 4 & Levels of Development Workshop by Zoom

เบอร์สี่ เป็นคนที่บุคลิกที่ซับซ้อนที่สุดในเอ็นเนียแกรมความซับซ้อนนี้ ยิ่งเพิ่มดีกรีขึ้น จากการแสดงของแรงขับ เมื่อผสมกับสัญชาติญาณพื้นฐาน 3 แบบ (SP-Self-Preservation, SO-Social, 121-One-to-one bonding) กลายเป็น Subtypes ของเบอร์สี่

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 13/10/2020, Jasmin City Hotel

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปีจากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเองค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →

ISTP’s Cognitive Function Development by Zoom

ISTP เป็นนักปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ ใช้ตรรกะเหตุผล อยู่กับความเป็นจริง  ไม่ชอบคิดมากเรื่องทฤษฎี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคของการทำงาน ฯลฯ

Read More →

Basic MBTI Workshop – เข้าใจตัวตน เพิ่ม Empathy พัฒนาความสัมพันธ์

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองจึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติของตัวตนแตกต่างไป

Read More →