Basic MBTI Workshop – เข้าใจตัวตน เพิ่ม Empathy พัฒนาความสัมพันธ์

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง
จึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติของตัวตนแตกต่างไป

ตัวอย่างความแตกต่างที่อธิบายด้วยความถนัดตาม MBTI

 • บางคนชอบอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเอง ครุ่นคิด ทบทวนตัวเอง แล้วมีพลังมากกว่าออกไปข้างนอก (Introvert) บางคนมีชีวิตกับโลกภายนอกมากกว่า ช่วงล๊อกดาวน์ที่ผ่านมาจึงเหงา จนเครียดอย่างมาก (Extrovert)
 • บางคนอยู่กับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ชอบเรื่องที่เป็นรูปธรรม จับต้อง ลงมือทำได้จริง (Sensor) บางคนชอบนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคต ชอบพูดถึงแนวคิดที่เป็นนามธรรม ทฤษฎี เข้าใจได้ยาก (Intuitive)
 • บางคนตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ ตรรกะเหตุผล (Thinker) ส่วนบางคนตัดสินใจโดยคำถึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า (Feeler)
 • บางคนใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่วางแผนหรือต้องตัดสินใจอะไรมากนัก (Perceiver) ส่วนบางคนชอบวางแผนในแต่ละวัน มีเป้าหมาย และพยายามทำให้เสร็จโดยเร็ว (Judger)
 • ฯลฯ

ปัจจัยตามความถนัดเหล่านี้ เกิดเป็นบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 16 ไทป์ MBTI ซึ่งจัดกลุ่มได้หลากหลายแบบ เช่น

จัดตาม บุคลิกที่สังเกตุเห็นได้จากภายนอก
ตัวอย่างการจัดกลุ่ม ตามบุคลิกภายนอกที่แสดงให้เห็น
จัดตามพื้นอารมณ์ ที่เป็นแรงจูงใจเบื้องลึก (บุคลิกด้านใน)
จัดกลุ่มตาม พื้นอารมณ์ 4 กลุ่ม (Temperaments)

สิ่งที่จะได้จากการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบหาไทป์ แล้วมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริง และตรวจสอบยืนยันให้ได้ไทป์ที่ถูกต้อง
 • เมื่อรู้ไทป์ตัวเองแล้ว จะเกิดความตระหนักรู้ตัว มองเห็นพรสวรรค์ และจุดแข็ง ทั้งที่ได้ใช้แล้ว และที่ซ่อนอยู่ในตัวในการห้องสัมมนา
 • มองเห็นจุดอ่อน หรือด้านที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน และลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์
 • เกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ที่มีบุคลิกแตกต่างจากตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ตัดสินคนอื่นในทางลบ
 • รู้วิธีปรับตัว และสื่อสาร ให้เข้ากับคนไทป์ต่างๆ
 • เรียนรู้ Cognitive Functions เบื้องต้น ทำให้รู้เห็นศักยภาพของตัวเอง และนำมาใช้
 • มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • ฯลฯ

วันเวลา รูปแบบการสัมมนา

 • 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ ทางโปรแกรม Zoom เท่ากับสัมมนาปกติ 1 วันเต็ม
 • วันเสาร์ฺที่ 26 ก.ย. และ 3 ต.ค 2020 เวลา 19.30 -22.30
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ บรรยายทำความเข้าใจ กิจกรรม สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยน ฯลฯ

ฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา มูลค่า 200 บาท ผลงานแปลของวิทยากร

รายละเอียดการสมัคร
 • ค่าสัมนา 2,800 ต่อคน สมัคร 3 คนขึ้นไปเหลือ 2,500 ต่อคน
 • ชำระโดยโอนเข้าบัญชีด้านล่าง
 • แล้วลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/MBTI_6 หรือโทรมาถ้าไม่สะดวก
 • ส่งสลิป / สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99 หรือ inbox page : MBTI by Wajast หรือ 081 776 3118

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น เฉพาะ MBTI และ Advanecd MBTI มากกว่า 50 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม