Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ

7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์

7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ

7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต

สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

ดูวิดิโอคนเบอร์เจ็ด

นอกจากนี้  เราจะสำรวจระดับการพัฒนาของเรา เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาที่เจาะจงยิ่งขึ้นอีก

เอ็นเนียแกรม แบ่งระดับพัฒนาการออกเป็น 9 ขั้น (ขั้นสูงสุด คือ ขั้น 1)

ขั้น 4  กลัวว่า จะพลาดโอกาสที่จะมีประสบการณ์อื่นๆ ที่มีค่า จึงอยู่นิ่งไม่ได้ และสนใจในทางเลือกต่างๆ ที่อยู่รายรอบมากยิ่งขึ้น ยุ่งอยู่เสมอกับการวางแผนและทำงานหลายอย่างสลับไปมา พยายาม update ตัวเองตามเทรนอยู่เสมอ

ขั้น 5 กลัวว่าจะเบื่อหรือรู้สึกหงุดหงิด หรือจะรู้สึกเจ็บปวดใจ จึงพยายามทำตัวให้ตื่นเต้นและยุ่งอยู่ตลอด เลือดสูบฉีดไปกับการพูดคุย ทำตลกไปเรื่อย และหาเรื่องตื่นเต้นท้าทายทำ แต่ก็ขาดสมาธิ และวอกแวกง่าย

ขั้น 6 กลัวว่าความต้องการของตนเองจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงเริ่มร้อนใจ ขาดการยับยั้งชั่งใจในการสนองความอยาก อาจเอาแต่ใจตัวเอง แต่ถึงจะได้ตามความต้องการแล้ว ก็ไม่ค่อยรู้สึกพึงพอใจ ขี้เบื่อ สุรุ่ยสุร่าย หยิ่งยโส ไม่ยอมรับผิด

ถ้าคุณไม่เคย อบรมเอ็นเนียแกรม หรือไม่รู้ว่าจะเป็นเบอร์ไหน ถ้ามีประสบการณ์ค่อนข้างตรงกับ ข้ั้น 4 – 6 ขั้นต้น ก็มาเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สู่ขั้นสูงต่อไป

รายละเอียดการสัมมนา

วัน/เวลา: 5 & 12 ก.ค. 2563 / 20.00 – 23.00 น.

สถานที่    : Wifi-connected,  Zoom

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/Subtype7

ค่าสัมมนา : 2,200 (รวมเอกสาร และถุงผ้าพัฒนาตนเองของคนเบอร์เจ็ด)

การชำระเงิน

1. โอนเงิน ที่

2. ส่งสลิปมาที่
line id: mattanee99 หรือ
mattanee2556@gmail.com
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี 081 776 3118,  02 443 7005

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม