MBTI Workshop – ไขรหัสใจ เข้าใจตัวตน เพิ่ม Empathy พัฒนาความสัมพันธ์

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองจึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติของตัวตนแตกต่างไป

Read More →