ค้นหาตัวเอง ค้นพบอาชีพที่ใช่ ด้วย เอ็นเนียแกรม

เหตุผล ที่คุณควรมาสัมมนานี้ อยากเข้าใจ รู้จักตัวตนส่วนลึกของคุณจริงๆ อยากเปลี่ยนงาน แต่ไม่รู้ว่า ตัวเองถนัดอะไร ตามหา Passion มานาน แต่ไม่เจอสักที ทำงานสายเดิมมานาน  อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิต รู้สึกว่า ตัวเองมีศักยภาพในตัวบางอย่าง แต่ไม่รู้คืออะไร จะนำมาใช้อย่างไร กำลังจะลาออกจากงานเดิม  อยากเห็นแนวทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ใช่ตัวตน ฯลฯ

Read More →