Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit

การรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพราะเราแต่ละคนมีความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ มีแรงจูงใจ มีความใฝ่ฝัน ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน การเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจ การเลือกงาน เส้นทางชีวิต ฯลฯ ที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ การค้นหาตัวเอง ก็เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เหมือนที่หลายคนพยายามทำสิ่งต่างๆ มากมายแล้ว ก็ยังไม่พบคำตอบ เอ็นเนียแกรม คือความรู้ที่จะช่วยให้เราค้นหา และเข้าใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากแล้ว และยังให้แนวทางในการพัฒนาตนเอง ที่ตรงตัว ตอบโจทย์ และเหมาะสมสำหรับแต่ละคนอีกด้วย สัมมนา การค้นหาตัวเองด้วย เอ็นเนียแกรม ของเรา กลั่นกรองจากประสบการณ์การนำสัมมนาเรื่องนี้ มามากกว่า 700 รุ่น ตั้งแต่ปี  2547

Read More →

ไขรหัสใจ ค้นหาตัวตน พัฒนา Empathy ต่อคน 16 ไทป์ ด้วย MBTI

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง จึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติแตกต่างไป ตัวอย่างของความแตกต่างดังกล่าวได้แก่ บางคนใส่ใจกับโลกภายใน (Introvert)  บางคนใส่ใจกับโลกภายนอก (Extravert) บางคนถนัดข้อมูลที่รับจากสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) บางคนชอบมองให้ถึงแบบแผน ความหมายและการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เห็นมากกว่า (Intution) บางคนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ตรรกะเหตุผล เป็นหลัก  บางคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น และมุ่งรักษาน้ำใจ และความปรองดอง บางคนใช้ชีวิตโดยวางแผนล่วงหน้า ชอบตัดสินใจให้จบๆ  บางคนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ จะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใกล้ๆ เท่านั้น  ชอบชีวิตสบายๆ ไม่รีบมากกว่า

Read More →

ISTJ Self-Actualization Workshop, 23 Feb 2020

เรารู้ว่า คุณไม่ค่อยชอบตั้งคำถามเท่าไหร่  แต่นี่เป็นคำถามที่คุณควรตอบ คุณมีความคิด ความเชื่อ หรือพฤติกรรมซ้ำๆ  ที่ทำให้คนรอบข้างมักบ่น หรือวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ รู้สึกไหมว่า บางครั้งวิธีแก้ปัญหาหรือรับมือสถานการณ์ของคุณ ไม่ค่อยได้ผลที่ดีมากนัก  แต่คุณก็พอใจอย่างนั้น ดีกว่าจะทำให้ตัวเองไม่สบายใจ มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ขัดขวาง ไม่ให้คุณใช้ชีวิตหรือทำงานในแต่ละวันได้อย่างราบรื่นหรือไม่ คุณมีความเชื่อหรือนิสัยอะไร ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่ควรเป็นหรือไม่ โดยรวมแล้ว คุณรู้สึกหรือไม่ว่า คุณยังไม่ได้นำศักยภาพในตัวที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มที่

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 02/02/2020

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะวงการธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ การศึกษา โค้ชชิ่ง ฯลฯ แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →