Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit

การรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน
เพราะเราแต่ละคนมีความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ มีแรงจูงใจ มีความใฝ่ฝัน ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน
การเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจ การเลือกงาน เส้นทางชีวิต ฯลฯ ที่เหมาะสมกับตัวเอง

แต่ การค้นหาตัวเอง ก็เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เหมือนที่หลายคนพยายามทำสิ่งต่างๆ มากมายแล้ว ก็ยังไม่พบคำตอบ


เอ็นเนียแกรม คือความรู้ที่จะช่วยให้เราค้นหา และเข้าใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากแล้ว
และยังให้แนวทางในการพัฒนาตนเอง ที่ตรงตัว ตอบโจทย์ และเหมาะสมสำหรับแต่ละคนอีกด้วย

สัมมนา การค้นหาตัวเองด้วย เอ็นเนียแกรม ของเรา กลั่นกรองจากประสบการณ์การนำสัมมนาเรื่องนี้ มามากกว่า 700 รุ่น ตั้งแต่ปี  2547

เอ็นเนียแกรม คืออะไร

เอ็นเนียแกรมคือความรู้ทางบุคลิกภาพเชิงลึก ที่อธิบายถึงแรงจูงใจ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของแต่ละคน  จึงช่วยให้เราเข้าใจที่มาของความคิด ความรู้สึกและการกระทำของตนเองและผู้อื่น  ความเข้าใจนี้สำหรับตนเอง ทำให้เราคระหนักรู้ตัว ยอมรับ และเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่สร้างสรรค์ขึ้น
ขณะเดียวกัน ความเข้าใจนี้ในตัวผู้อื่น ทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในชีวิตครอบครัว และสังคมการทำงาน

โดยสรุปแล้ว เอ็นเนียแกรม ไม่ใช่แค่อธิบายตัวคนเราได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนแผนที่ในการพัฒนาตนเอง ที่มีความเฉพาะตัวสำหรับแต่ละคน จึงให้ผลที่ตรงตัว และตอบโจทย์ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เราสามารถอธิบาย คนแต่ละบุคลิกภาพในเอ็นเนียแกรมในมิติต่างๆ เช่น แรงจูงใจ  Mindset  พรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน
ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างชื่อเรียกคนแต่ละบุคลิก ให้มองเห็นภาพคร่าวๆ

เมื่อเรามองภาพนี้ แทบทุกคนจะบอกว่า มีปนๆ หลายบุคลิก ซึ่งมีส่วนจริง  ถ้าดูจากชื่อ และเชื่อมโยงไปถึงนิสัย
แต่ในความเป็นจริง แก่นแท้ของเราแต่ละคน ที่เป็นแรงจูงใจ กรอบความคิดหรือ พรสวรรค์ที่สำคัญน้้น จะมีรากฐานจากคนเพียงบุคลิกเดียว

สัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ช่วยให้ผู้เข้าได้ค้นพบว่า แก่นแท้ของเราแต่ละคนนั้น เป็นคนบุคลิกไหน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้ถูกจุด ต่อไป


นอกจากนี้  จากประสบการณ์ 16 ปี ที่เผยแพร่ Enneagram พื้นฐาน และประยุกต์กับการทำงาน  และ 4 ปี ที่เริ่มเผยแพร่  Subtypes  ตามแนวทางของ Naranjo ผู้ก่อกำเนิด เอ็นเนียแกรม ที่แท้จริง
เราพบว่า การค้นหาเบอร์ จำเป็นต้องใช้ความรู้ Subtype ด้วย
เพราะ Subtype ของ บางเบอร์ จะมีลักษณะนิสัย คล้ายกับ เบอร์อื่น อย่างแยกได้ยากมาก  ถ้ารู้แต่ เอ็นเนียแกรม พื้นฐาน

เช่น  คนเบอร์หนึ่ง และสี่ แบบ 121  แสดงความโกรธอย่างมาก จนอาจเข้าใจผิดว่าเป็น 8
คนเบอร์สาม แบบ 121 มีความอ่อนโยน ใส่ใจผู้อื่น อย่างมาก จนอาจเข้าใจผิดว่าเป็น 2
คนเบอร์สาม และสี่ แบบ SP (Self-Preservation) ไม่มีคำอธิบายในหนังสือเอ็นเนียแกรม ทั่วไป จึงยากที่จะค้นพบตัวเอง ฯลฯ

สัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ ผู้เริ่มต้น  เพื่อให้ได้ค้นพบเบอร์เอ็นเนียแกรมของตัวเอง ที่แท้จริง โดยไม่ต้องสับสน หรือใช้เวลามากเกินไป

 


ในส่วนของการพัฒนาตนเอง เรา้แนวคิดในเรื่อง การเอาชนะตัวเอง ของคนแต่ละบุคลิก ซึ่งให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับพัฒนาการ ของคนแต่ละแบบ

รายละเอียด

 

 

วันสัมมน:  เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา        : 8.45 – 17.30 น.

สถานที่    :  ดิเอ็มเมอร์รัล รัชดา  (MRT ห้วยขวาง)

แผนที่      : คลิ้กที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์: http://bit.ly/EG_290220

ค่าสัมมนา :  3,200 บาท (รวมหนังสือเอ็นเนียแกรม Enneagram Workbook อาหารกลางวัน บุฟเฟ นานาชาติ และอาหารว่าง 2 เบรค และถุงผ้าพัฒนาตนเอง)
รับจำนวนจำกัด

การชำระเงิน

1 โอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง

 

 

 

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ line id : mattanee99  หรือ mattanee2556@gmail.com,
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ line id ข้างต้น หรือ 02 443 7005, 081-776-3118
หรือ inbox fb : Siam Enneagram

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม