INFJ’s Self-Actualization Workshop

คุณเป็นแบบนี้หรือไม่ สุดไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ค่อยมีกลางๆ ไม่หยุดยั้งการแสวงหา ไม่พึงพอใจกับอะไรง่ายๆ ต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างมาก เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว สัมผัสถึงด้านมืดในตัวคนได้ไวเหมือนตาเห็น เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใน โลกคู่ขนานเดจาวู คือ โลกแห่งวัตถุที่เวลาเดินเป็นเส้นตรง และโลกแห่งสัญลักษณ์ ไร้กรอบเวลา

Read More →

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop, 23 Sep 18

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ? Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค

Read More →