ไขรหัสใจ เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์, 31 Dec 19

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด บางคนใส่ใจกับโลกภายใน (Introvert)  บางคนใส่ใจกับโลกภายนอก บางคนถนัดข้อมูลที่รับจากสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) บางคนชอบมองให้ถึงแบบแผน ความหมายและการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เห็นมากกว่า (Intution) บางคนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ตรรกะเหตุผล เป็นหลัก  บางคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น และมุ่งรักษาน้ำใจ และความปรองดอง บางคนใช้ชีวิตโดยวางแผนล่วงหน้า ชอบตัดสินใจให้จบๆ  บางคนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ จะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใกล้ๆ เท่านั้น  ชอบชีวิตสบายๆ ไม่รีบมากกว่า

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 30 Dec 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

INFP’s Self-Actualization Workshop, Sat 14 Dec, 2019

ตั้งแต่เด็กแล้ว  คุณมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะพยายามเมินเฉย แล้วทำตามสิ่งที่คนอื่นนิยมชมชอบแล้ว สุดท้าย คุณรู้สึกได้เองว่า นอกจากจะไม่ได้ทำให้คุณพึงพอใจแม้แต่น้อย ยังทำให้คุณรู้สึกว่า หลอกตัวเองอีกด้วย

Read More →

ทำความเข้าใจ Introvert & Extrovert ใน MBTI

Extrovert และ Introvert กลายเป็นคำที่รู้จักเป็นอย่างดี ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมอังกฤษมาเป็นเวลานาน โดยคำแรกมักหมายถึงคนที่ชอบสังคม ชอบแสดงออก ส่วนคำหลังหมายถึงคนที่ชอบเก็บตัวและขี้อาย

Read More →

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน Working with 9 Type of People Effectively

  หลักการและเหตุผล ความแตกต่างของคนในทีมงานมีส่วนสร้างทีมงานที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ เพราะคนเรามักมองและตัดสินผู้อื่นในด้านลบโดยไม่รู้ตัว

Read More →

EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop, 22 Dec 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →

ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ จากหนังสือ “เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

วิธีที่ได้ผลที่สุด ในการค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของตนเอง คือเข้าสัมมนา กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แต่หลายคน การอ่านหนังสือและทบทวนตัวเอง ก็ทำให้ค้นพบเบอร์ตัวเองได้เช่น

Read More →

นพลักษณ์ เข้าใจคน สำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือ (Enneagram for Caregivers), 10 ธ.ค. 62

ลักษณ์ หรือบุคลิกตามนพลักษณ์ (เอ็นเนียแกรม) ของเรา แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ในยามปกติอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องรับบทบาทที่เคร่งเครียดมากขึ้น เช่น เมื่อต้องคอยดูแลคนในครอบครัวที่เรารัก ซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

Read More →