สาเหตุที่แต่ละไทป์อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และแนวทางแก้ไข

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าในอัตราเร่ง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของชีวิต สังคม และการทำงาน สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI #46 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการดำรงชีวิต เราต้องเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม แต่นอกจากความเครียดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดกับทุกคนแล้วเราแต่ละคนยังมีความเครียดที่เกิดจากลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากบุคลิกภาพหรือตัวตน ของแต่ละคนเองเช่น

Read More →

Reinvent Yourself from the Inside-Out

เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะ AI, iot, internet 5 G ฯลฯ ที่ถาโถมเข้ามา จน Disrupt ธุรกิจต่างๆ ที่เคยมีมาจนพังไปหมด กล่าวกันว่า คนทำงานต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้อยู่รอดจาก  Disruption เช่น Reskill การสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆ ที่มาจะให้ได้ดีขึ้น

Read More →

ทำความเข้าใจ Introvert & Extrovert ใน MBTI

Extrovert และ Introvert กลายเป็นคำที่รู้จักเป็นอย่างดี ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมอังกฤษมาเป็นเวลานาน โดยคำแรกมักหมายถึงคนที่ชอบสังคม ชอบแสดงออก ส่วนคำหลังหมายถึงคนที่ชอบเก็บตัวและขี้อาย

Read More →

ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ จากหนังสือ “เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

วิธีที่ได้ผลที่สุด ในการค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของตนเอง คือเข้าสัมมนา กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แต่หลายคน การอ่านหนังสือและทบทวนตัวเอง ก็ทำให้ค้นพบเบอร์ตัวเองได้เช่น

Read More →

Enneagram + MBTI ใช้ควบคู่ พัฒนาตนเองก้าวกระโดด

บทความที่แปลมาก่อนหน้านี้ เอ็นเนียแกรม แตกต่างจาก MBTI อย่างไร อธิบายในแง่ของความแตกต่างทางด้านสิ่งที่วัด ในบทความนี้ ขอเขียนการใช้เครื่องมือ 2 ตัวนี้ ในแง่มุมของการพัฒนาตนเอง  จากประสบการณ์ที่จัดอบรม Enneagram มาตั้งแต่ปี 2546 และ MBTI มาตั้งแต่ปี  2559

Read More →

MBTI แตกต่างจาก Enneagram อย่างไร

ความเป็นมาของ MBTI Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) พัฒนาโดยแคธลีน บริกก์ และลูกสาว อิสซาเบล บริกก์ ไมเออร์ จากทฤษฎีบุคลิกภาพของคารล์ ยุง  MBTI เป็นทั้งแนวคิดและแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้ในการทำความเข้าใจแนวโน้มทางพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกันใน 4 ด้านคือ ทิศทางการใช้พลัง (Extroversion – Introversion) การรวบรวมข้อมูล  (Sensing – iNtuition) การตัดสินใจจากข้อมูลที่รวบรวมได้ (Thinking – Feeling) และ วิธีการรับมือหรือสัมพันธ์กับโลกภายนอก (Judging – Perceiving)

Read More →

StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอนที่ 2)

“ทุกคนมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ และชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปได้ไกลสุด ถ้าเราโฟกัสที่การพัฒนาการใช้จุดแข็งของเราให้มากขึ้น  ไม่ใช่พยายามลดจุดอ่อนให้น้อยลง” นี่คือ ปรัชญาพื้นฐานของ Strengthsfinder

Read More →

StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอน 1)

หนังสือ “Now, Discover Your Strengths” เขียนโดย มาร์คัส บัคกิ้งแฮม และโดนัลด์ คลิฟตัน กล่าวว่า ถ้าเรามีสมมติฐานที่ถูกเกี่ยวกับคนที่คุณทำงานด้วย คุณจะบริหารจัดการพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องการคัดเลือก การวัดผล การฝึกอบรมและพัฒนา สมมติฐาน 2 ข้อดังกล่าว ได้แก่ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์ และยั่งยืน ส่วนที่พัฒนาได้มากที่สุดของแต่ละบุคคลนั้น ก็คือด้านที่เป็นจุดแข็งที่สุดของพวกเขานั่นเอง

Read More →

DISC คืออะไร แตกต่างจาก Enneagram อย่างไร

ทฤษฎี DISC คิดค้นขึ้นโดย W.M. Marston ในช่วงทศวรรษ 1920 เพื่อใช้ประเมินตัวเอง โดยจัดแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 4 ด้าน DISC ย่อมาจากคำ 4 คำที่มีคำนิยามดังนี้

Read More →