ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ จากหนังสือ “เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

ตัวอย่างวิธีหลุดจากกับดัก   ลักษณะของคนที่พัฒนาแล้ว ของเบอร์ 4  5 และ 8

หนังสือเล่มนี้ เสนอแนวทางพัฒนาที่เป็นประโยคภาวนา เพื่อการปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ

ตัวอย่างประโยคปล่อยวางที่ขึ้นต้นด้วย  “ฉันจะปล่อยวาง  หรือ ฉันจะเลิก …..”

ถัดจากประโยคปล่อยวางคือ ประโยคยืนยัน (Affirmative Statement) “ฉันจะ….”

ผมคิดว่า หนังสือเล่มเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพเล่านี้  ถ้าเราอ่านอย่างใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง ไปเรื่อยๆ  ก็จะค้นพบตัวเองได้ไม่ยาก

สิ่งที่ตามมาคือ การตระหนักรู้ตัวเพิ่มขึ้น ว่าเราควรพัฒนาตัวเองอย่างไร มีเรื่องใดที่ต้องปล่อยวาง  เรื่่องใดที่เป็นพรสวรรค์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างมั่นใจ

ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ

4. เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (110 บาท พร้อมส่ง)

 

 


ผู้เขียน :  วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
– Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
– Certified MBTI Practitioner
– ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
– นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม & MBTI ให้กับองค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปมากกว่า 700 รุ่น
– แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม,  MBTI รวม 14 เล่ม

 

 

 Leave a Reply