4. เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (เหลือน้อยแล้ว หมดแล้วหมดเลย)

Enneagram Transformations

ผู้แต่ง : ดอน ริชาร์ด ริโซ
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา:

เอ็นเนียแกรม  เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเล่มนี้  มีเนื้อหาเป็นบทท่องทบทวน เพื่อการปล่อยวางเหมาะสำหรับผู้ที่รู้เบอร์เอ็นเนียแกรม (ลักษณ์) ของตนเองแล้ว

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (transformations) ในหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากที่พบเห็นทั่วไปในหนังสือพัฒนาตนเองอื่นๆ  นี่เป็นวิธีใหม่ในการพัฒนาตนเองจากการตีความเอ็นเนียแกรมในแบบของดอน ริชาร์ด ริโซ

ประโยคปล่อยวางและประโยคเสริมสร้างในแต่ละบทจะช่วยให้เราสร้างโปรแกรมสมองชุดใหม่เพื่อจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา โดยจะทำให้เรามองเห็นความทุกข์ทรมานที่เกิดจากปัญหาทางอารมณ์ของเรา  ช่วยให้เห็นที่มาของความทุกข์ความเจ็บปวดในชีวิต  และจัดการกับเรื่องเหล่านั้นเพื่อให้ปล่อยวางมันได้  พูดได้ว่า  ช่วยให้เราหันไปสำรวจลักษณ์หรือตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเราเพื่อจะได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาของเรา  ให้เราเอาชนะแรงเสียดทาน  การปฏิเสธและการหลอกตัวเอง  ถ้าเรามองเห็นด้านลบบางอย่างที่อยู่ในบุคลิกภาพของเราได้แล้ว  แน่นอนว่าเราก็จะไม่อยากที่จะส่งเสริมบทบาทของมันให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ประโยคเสริมสร้างของแต่ละลักษณ์จะทำให้เราหันกลับไปดูสิ่งดีๆ  ในตัวเองที่เราต้องเน้นย้ำ  ดังกล่าวมาแล้ว  เมื่อเราปล่อยวางทัศนคติด้านลบ  เราก็ปล่อยวางบาดแผลและความเจ็บปวดในอดีต  ซึ่งยังตามมาสร้างปัญหาให้กับเราในปัจจุบัน  เมื่อเราเน้นย้ำสิ่งดีๆ ที่อยู่ในตัวเรา  ความเชื่อในแง่ลบที่เคยมีเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยความเชื่อในแง่บวกชุดใหม่