5. ไขรหัสใจ 16 Types รู้ใจคน เข้าใจตนเอง (240 บาท พร้อมส่ง)

What Type Am I? Discover Who You Really Are

ผู้แต่ง : เรนนี่ บารอน
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: เราแต่ละคนเกิดมา พร้อมกับความถนัดไปในทางใดทางหนึ่ง เหมื่อนที่เราถนัดซ้ายหรือขวามาแต่่กำเนิด แต่เราสามารถฝึกฝนใช้ด้านที่ไม่ถนัดให้ถนัดขึ้นได้ และนี่เป็นวิธีการพัฒนาตนเองที่ทำให้เรามีความสมดุลในตัว และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไทป์ หรือบุคลิกตาม MBTI อธิบายว่า 

  1. เรามักรู้สึกมีชีวิตชีวาจากการออกไปสู่โลกภายนอก หรือ กลับมาอยู่โลกภายในของตนเอง (Extravert / Introvert
  2. เราถนัดที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆ อย่างไร ระหว่าง ข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงเห็นได้ชัด หรือ การเชื่อมโยงของข้อมูลเหล่านั้น (Sensing / iNtuitive)
  3. เราถนัดที่จะใช้ตรรกะ เหตุผล หรือ ค่านิยมส่วนตัว (Thinking / Feeling)
  4. เราชอบที่จะหาบทสรุปโดยเร็ว หรือ ไม่อยากที่จะรีบตัดสินใจ เพราะต้องการรอข้อมูลให้มากขึ้นอีก (Judging / Perceiving)

    MBTI Personality

    ความถนัด 4 คู่ของบุคลิกภาพ MBTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ความเข้าใจใน MBTI จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางด้านเอ็นเนียแกรมให้มากขึ้น

โดย MBTI พูดถึงธรรมชาติของตัวเราที่มีมาแต่เกิด ซึ่งแสดงออกเป็นความถนัดแต่ละด้าน ส่วนสไตล์เอ็นเนียแกรม คือกลยุทธ์ที่เราพัฒนามาเพื่อรับมือสิ่งต่างๆในชีวิต ตั้งแต่วันเด็กจนกลายเป็นอะไรสักอย่างในจิตใต้สำนึกของเรา เช่น แรงจูงใจ ความเชื่อ ความคิด ค่านิยม ความกลัว ฯลฯจึงทำให้เข้าใจได้ว่า

ทำไมคน MBTI ไทป์เดียวกันจึงมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน ในทางกลับกันคนสไตล์เอ็นเนียแกรมเดียวกันถึงมีความแตกต่างกันในบางด้านเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วย

(่อ่านบล๊อก การพัฒนาตนเอง ด้วย MBTI ควบคู่ไปกับ  Enneagram ได้ในบทความ
3-Year Road Map for Inner Work with Enneagram & MBTI)

 

คลิปรีวิว
https://www.youtube.com/watch?v=LJlnKhw5bFo[/embedyt


สัมมนา MBTI พื้นฐาน

การเรียนรู้ด้วยการสัมมนาจะช่วยให้เราเข้าใจ และซึมซับเนื้อหาเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูรายละเอียดการสัมมนาได้ใน
https://www.enneagram.co.th/archives/4003