6. เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ (หมดแล้ว รอพิมพ์ครั้งใหม่)

The Enneagram of parenting

ผู้แต่ง : อลิซาเบท เวเกิล
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ โดยผู้เขียน “ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์” และ “มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข – เอ็นเนียแกรม คนเก้าแบบ” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณประโยชน์ของความรู้เอ็นเนียแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ของชีวิตได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียนเป็นนักวาดการ์ตูนโดยอาชีพ เช่นเดียวกับเล่มก่อนหน้านี้ที่เธอใช้การ์ตูนเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอ  เล่มนี้จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ สนุก และอ่านง่าย  เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วย ข้อคำถามเพื่อช่วยในการพิจารณาดูสไตล์เอ็นเนียแกรมของเด็ก ปัญหาของเด็กแต่ละสไตล์ และวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน กิริยามารยาท วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเข้ากับผู้อื่น ความรับผิดชอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบทที่กล่าวถึงปัญหาอื่น ๆ อีก 20 ประการไล่ตั้งแต่ การฉี่รดที่นอน วินัย ความเครียด การสื่อสาร วินัย พี่น้อง การหย่าร้างของพ่อแม่ เรื่องเพศ ไปจนถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว  และความแตกต่างทางปรัชญาการเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็นต้น