22 JAN: Trust & Team Synergy with the Enneagram: Mini Workshop

ทำไมสุดยอดผู้บริหารที่รวมทีมกัน ยังทำให้เกิด Team Synergy ไม่ได้เต็มที่นัก เชื่อว่า ทุกท่านล้วนรู้ดีว่า “ทีมเวิร์ค” คือ พลังที่สร้างความความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่เหนือกว่า กลยุทธ์ การบริหารการเงิน หรือเทคโนโลยีที่ใช้เสียด้วย แต่ทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะกับผู้บริหารในระดับสูงขององค์กร นั่นเป็นเพราะธรรมชาติของคนเรา ที่จะสร้าง Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจ) ระหว่างกันได้ยากมาก

Read More →

ส.ค.ส. 2017 ด้วยหนังสือดีๆ สักชุด

คริสต์มาสและปีใหม่นี้ ตัวคุณก็เป็นซานต้าผู้ใจดีได้ เพียงมอบของขวัญสุดพิเศษให้ คนที่คุณรักและเคารพ เป็นหนังสือดีๆ เพื่อการพัฒนาสักชุดหนึ่ง ซึ่งทาง สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง ขอแนะนำหนังสือดีๆ จะช่วยให้ทุกท่านมีเข้าใจแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน แถมอยู่กับผู้รับได้ยืนยาว ใช้ประโยชน์ได้มากมาย ไม่มีวันหมด ลองดูแต่ละชุดที่เราจัดมาได้เลยครับ

Read More →

2 JAN: ไขรหัส MBTI รุ่น 3: ขึ้นปีใหม่ เริ่มสุขใจ จากใน “ตัวคุณ”

ขึ้นปีใหม่ทุกครั้ง ตั้งใจจะเป็นคนใหม่ทุกครา แต่จะเริ่มต้นอย่างไรนั้น เป็นคำถามที่หลายคนยังคาใจ “การรู้จักตนเอง” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด ด้วยความชัดเจนของแนวคิดทางจิตวิทยาบุคลิกภาพเรื่อง The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  ทำให้หลายท่านพบว่า…

Read More →

20 DEC: How to Manage 9 Types of Subordinates

Enneagram and Subordinate Management ผู้บริหารแต่ละคน มีสไตล์การบริหารคนและการนาทีมที่แตกต่างกัน ซึ่งมักเกิดจากการใช้จุดแข็งต่างๆ ที่มีตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทางานจน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมื่อขนาดทีมงานใหญ่ขึ้น

Read More →

11 DEC: ไขรหัส MBTI รุ่น 2

ส่งท้ายปี 2016 สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ด้วยราคาพิเศษเช่นเดิม ก่อนปรับราคาในปีหน้า !! หลักสูตร ไขรหัส MBTI : ให้เข้าใจความเป็นคุณยิ่งกว่าเดิม รุ่น 2 ถ้าอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้น….สัมมนานี้ตอบโจทย์คุณ อยากเข้าใจคนอื่นๆ ให้มากขึ้น…..สัมมนานี้ตอบโจทย์คุณเช่นกัน

Read More →

ผลักดันงานให้สำเร็จ (Drive for Result)

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าด้วยการการส่งมอบผลงานคุณภาพสูงและยั่งยืน ลูกค้าของคุณต้องพึ่งพาคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบที่ทรงประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  ความพยายามในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง จะทำให้คุณมีความได้เปรียบในเชิงผลิตภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และช่วยนำพาองค์กรของคุณให้เป็นผู้นำในธุรกิจที่อยู่

Read More →

มุ่งมั่นเอาชนะตนเอง (Strive for Self-Mastery)

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า Emotional Intelligence (EQ) เป็นตัวชี้วัดสำเร็จของผู้นำที่ดีที่สุด และการมุ่งมั่นเอาชนะตัวเอง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของ EQ  ดังนั้น เมื่อผู้นำในองค์กรเป็นคนที่น่าเคารพยกย่อง และซื่อตรงพอที่จะรู้ตัวเองว่า พวกเขามีจุดแข็งด้านใด และมีจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหน และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเสมอ ย่อมส่งผลดีกับองค์กรโดยตรง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้นำรุ่นถัดไป และการตระเตรียมผู้นำรุ่นที่จะมาทดแทน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกองค์กรในปัจจุบันนี้ ความต้องการผู้นำที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะตนเองได้ จึงทวีความสำคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อน

Read More →

รอบรู้ธุรกิจ: คิด ลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ (Know the Business : Think and Act Strategically)

ผู้นำชั้นยอดต้องเข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ในทุกด้าน เช่น ตอบสนองต่อลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการทรัพยากรให้กับ กิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การมองเห็นภาพรวมทั้งระบบขององค์กร จะช่วยให้ผู้นำและองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการดำเนินงานชั้นเลิศ

Read More →

สื่อสารเป็นเลิศ (Become an Excellent Communication)

ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารกับคนทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารเป็นทั้งความท้าทายและความกดดันในขณะเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีทักษะการเจรจาและการวางตัวที่ดี เช่น เมื่อ ต้องให้ฟีดแบ็กเรื่องผลการปฏิบัติงานที่ลำบากใจ การบริหารความขัดแย้ง การรับมือกับปัญหาการเมืองและอิทธิพลต่างๆ ในองค์กร

Read More →

นำทีมสมรรถนะสูง (Lead High-Performing Teams)

ทีม คือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำงานโดยพึ่งพาอาศัยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น  ทีมเป็นรากฐานขององค์กร ดังนั้น ความสามารถในการสร้างและนำทีมงานที่มีสรรถนะสูง จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้นำทุกคน

Read More →