22 JAN: Trust & Team Synergy with the Enneagram: Mini Workshop

ทำไมสุดยอดผู้บริหารที่รวมทีมกัน
ยังทำให้เกิด Team Synergy ไม่ได้เต็มที่นัก

เชื่อว่า ทุกท่านล้วนรู้ดีว่า “ทีมเวิร์ค” คือ
พลังที่สร้างความความได้เปรียบในการแข่งขัน

ที่เหนือกว่า กลยุทธ์ การบริหารการเงิน หรือเทคโนโลยีที่ใช้เสียด้วย
แต่ทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะกับผู้บริหารในระดับสูงขององค์กร
นั่นเป็นเพราะธรรมชาติของคนเรา ที่จะสร้าง Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจ) ระหว่างกันได้ยากมาก

เมื่อไม่ Trust กันมากพอ ปัญหายุ่งยากอื่นๆ จะตามมา

ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร หรือ บริษัท เราต้องทำอย่างไร? มาค้นพบไอเดียกันใน “Trust & Team Synergy with the Enneagram: Mini Workshop” กันครับ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน (ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วม  บริษัทละ 1 ท่าน เท่านั้น)

  • CEO หรือ ผู้บริหารระดับสูง ที่มองเห็นภาพรวมขององค์กร และมุ่งมั่นผลักดันองค์กร/ทีมงาน สู่ความสำเร็จด้วยการพัฒนาคน
  • เจ้าของกิจการที่กำลัง Set up ทีมบริหาร หรือ ต้องการปรับกลยุทธ์ด้านคนให้แข็งแกร่งมากขึ้น

ลงทะเบียน Online ที่นี่     https://goo.gl/GBaoYP

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ข้างต้นเป็นลำดับแรก
และจะส่ง Email ตอบรับ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วัน นับจากการลงทะเบียนของท่าน

รายละเอียดงาน

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

เวลา    12.30 – 17.00

AGENDA

12 30 : ลงทะเบียน
13 00 : เจาะใจคนในทีม
15 30 : สำรวจ Trust และปัญหาในทีม
16 00 : วิธีสร้าง Trust และ Team Synergy

สถานที่  ศศนิเวศน์  จุฬาฯ ห้อง Dipak C. Jain Hall

แผนที่    MAP SASANIVET

พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน รับหนังสือแปลจาก อ. วาจาสิทธิ์ จำนวน 2 เล่ม ฟรี ! ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

– ปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1 (Bringing Out the Best in Yourself at Work)

– ทำทีมให้เวีร์ค : กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์ค (The Five Dysfunctions of a Team)

   

 

 

 

 

 

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม