8-9 FEB: Flexing Your Leadership Styles Using The Enneagram รุ่น 2

               ผู้บริหารแต่ละคน มีสไตล์การบริหารและการนำแตกต่างกัน  ซึ่งมักเกิดจากการใช้จุดแข็งต่างๆ ที่มีสมัยเริ่มต้นทำงาน จนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมื่อมาเป็นผู้บริหาร  ซึ่งต้องทำงานกับลูกน้องหลายคน รวมทั้งลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร  สไตล์การบริหารฯ ที่คุ้นเคย อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นนี้  ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่น ปรับตัวเรียนรู้สไตล์การบริหารฯ ที่ต่างไป เพื่อให้ได้ผลและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

               เอ็นเนียแกรม (หรือ นพลักษณ์) คือ ความรู้ที่อธิบายคนแต่ละประเภทได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและแม่นยำ โดยชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมหรือการแสดงออกตามนิสัยดั้งเดิมที่แตกต่างกันของคน เอ็นเนียแกรมทำให้เราเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม หรือ ความกังวลในเรื่องต่างๆ ของคน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำความเข้าใจเรื่องคมอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการบริหาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาคนแต่ละประเภทด้วยแนวทางที่ตรงกับบุคลิกเฉพาะตัว

               หลักสูตรนี้จึงช่วยให้คุณมองเห็นสไตล์การบริหารฯ จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ใช้สไตล์การบริหาร ฯ ใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่ได้จากหลักสูตร

 • ค้นพบสไตล์เอ็นเนียแกรมของตัวเอง
 • ตระหนักในสไตล์การบริหารฯ ของตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบต่อลูกน้อง
 • เรียนรู้สไตล์การบริหารฯ ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก 4 สไตล์ ซึ่งทำให้เกิดความ ยืดหยุ่น และรอบด้านมากขึ้น
 • เรียนรู้วิธีสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ โค้ชชิ่ง ลูกน้องแต่ละสไตล์

สมัครออนไลน์ https://goo.gl/j4wIiq

รายละเอียดอื่นๆ  

วันและเวลา: วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559  (09.00 น. – 16.30 น.)

สถานที่      : โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา (แผนที่ด้านล่าง)

ค่าสัมมนา

ราคา                      9,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม           630 บาท
รวม                        9,630 บาท
หัก ณ ที่จ่าย 3%        270 บาท
รวมจ่ายสุทธิ           9,360 บาท

(รวมหนังสือเรียน อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค)

**กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนา หากไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณาจ่ายเต็มจำนวน**

 

ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

1. โอนเงินที่ บัญชี Siam Enneagram Consulting Limited

– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.มหาไชย เลขที่ 037 2 34904 2

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา บางใหญ่ เลขที่ 268 1 23426 4

– ธนาคาร ธนชาติ สาขา บางใหญ่ เลขที่ 045 2 03322 7

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ aniruth@enneagram.co.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุธ 081 590 6364
หรือ fax 02 443 6865 (เช็ค fax สอบถามที่ 02 443 7005, 089 142 8571)

 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=suk4BWQZlmA[/embedyt] [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=BzYk_p8LogQ[/embedyt]

 

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม

 

 

 

แผนที่โรงแรม