Basic MBTI Workshop รุ่นที่ 37 – เพิ่ม Empathy เข้าใจมุมมองที่แตกต่างของคนอื่น

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก จะเข้าใจอย่างเป็นระบบและชัดเจนว่า ต่างกันอย่างไร สัมมนานี้จะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง จนได้ผลและนำไปใช้ได้จริง

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, รุ่นที่ 24, Nov 15,20, Jasmin City Hotel

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปีจากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเองค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →