Relationship Breakthrough Workshop – พัฒนาความสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง ด้วยความเข้าใจใน 6 Human Needs และวิธีตอบสนอง (Zoom)

มีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์แต่หลายคนพยายามแก้ไข บางเรื่องก็แก้ได้ไม่ยากแต่หลายๆ เรื่อง ดูเหมือนยิ่งแก้ก็เหมือนยิ่งยุ่งเหยิง

Read More →

ปรับความคิดรับโลกป่วน ส่งต่อบทเรียนให้คนรุ่นลูกหลาน ด้วย เอ็นเนียแกรม (ทาง Zoom)

โลกเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่ไม่เคยมีมาก่อน จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ อินเตอร์เน็ต การสื่อสารนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด สังคม วัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต ให้เป็นไปตามกระแสสากลมากขึ้นทุกนาทีคนรุ่น 50 ปีขึ้นไป ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ ในช่วง 40 ปีแรกของชีวิตตัวอย่างแนวคิดที่ว่า เด็กต้องนับถือผู้ใหญ่ ขยัน อดทน หมั่นเพียร เรียนเพื่อไปเป็นเจ้าคนนายคน ฯลฯ ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เห็นตรงกับคนรุ่นก่อนเสมอไป

Read More →