Relationship Breakthrough Workshop – พัฒนาความสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง ด้วยความเข้าใจใน 6 Human Needs และวิธีตอบสนอง (Zoom)

มีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์
แต่หลายคนพยายามแก้ไข บางเรื่องก็แก้ได้ไม่ยาก
แต่หลายๆ เรื่อง ดูเหมือนยิ่งแก้ก็เหมือนยิ่งยุ่งเหยิง

สัมมนานี้ จะอธิบายว่า หลายปัญหาในความสัมพันธ์นั้น เปรียบเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
ที่เห็นนั้นเป็นเพียงอาการ หรือปรากฎการณ์
แต่สาเหตุลึกๆ หรือภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำ คือความต้องการ (Needs) หรือความปรารถนา (Desires) ที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่าย อย่างที่คาดหวัง ที่สำคัญคือ แต่ละฝ่ายก็ไม่ชัดเจนว่า เราต้องการอะไรกันแน่
เรามัวแต่โฟกัสที่ปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่รู้ว่า ต้นเหตุลึกๆ คือ นี้ด ที่ไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเอง


เราโฟกัสกับความขัดแย้งในความสัมพันธ์มาก จนไม่ได้ตระหนักว่า จริงๆ แล้วปัญหามันคืออะไร  •นี้ดทั้ง 6 นี้ ไม่ได้เป็นเพียงความต้องการ ความปรารถนาเท่านั้น แต่เป็นที่มาของการตัดสินใจต่างๆ ของเราทุกคน 


สัมมนานี้เราจะมาสำรวจตัวเองว่า มีนี้ดอันไหนมีความสำคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจ และความขัดแย้งในความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยเชื่อมโยงกับเอ็นเนียแกรมด้วย

หลังจากนั้น เราจะเรียนรู้แนวทาง 7 ขั้นในการปลดล๊อก ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ (Relationship Breakthrough) เพื่อให้เดินหน้าต่อได้


วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา
 • เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง วันเสาร์ 27, อาทิตย์ 28 พ.ย. เวลา 19.30 – 22.30 และพุธ 8 ธ.ค. 19.45 – 22.30
 • ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เรียนที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, PC หรือ Tablet

รายละเอียดการสมัคร
 • งบลงทุน 2,800 บาท รวมเอกสาร และหนังสือ ต่างเธอต่างฉัน เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ (หน้าปกอาจมีคราบเหลืองหน่อย เพราะหน้งสือขาดตลาด)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/Relation_BT

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,000 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training