ปรับความคิดรับโลกป่วน ส่งต่อบทเรียนให้คนรุ่นลูกหลาน ด้วย เอ็นเนียแกรม (ทาง Zoom)

โลกเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ อินเตอร์เน็ต การสื่อสาร
นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด สังคม วัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต ให้เป็นไปตามกระแสสากลมากขึ้นทุกนาที
คนรุ่น 50 ปีขึ้นไป ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ ในช่วง 40 ปีแรกของชีวิต
ตัวอย่างแนวคิดที่ว่า เด็กต้องนับถือผู้ใหญ่ ขยัน อดทน หมั่นเพียร เรียนเพื่อไปเป็นเจ้าคนนายคน ฯลฯ ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เห็นตรงกับคนรุ่นก่อนเสมอไป

เพื่อจะอยู่ร่วมโลกกันคนรุ่นต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
การเปิดใจ การปรับตัว ปรับความคิด ให้สอดคล้องโลกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด
สัมมนานี้ จะมาสำรวจตัวตนพื้นฐานของเรา ว่ามีกรอบความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ฯลฯ อะไร ที่อาจเป็นสิ่งขัดขวางให้เราไม่สามารถปรับตัวไปกับโลกได้
แล้วเรียนรู้วิธี ปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นของตัวเราโดยไม่ฝืนใจเกินไป

โดยใช้ความรู้ เอ็นเนียแกรม คน 9 แบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย มายาวนาน

เอ็นเนียแกรม คืออะไร

เอ็นเนียแกรมคือ จิตวิทยาบุคลิกภาพ โดยแบ่งกว้างๆ ออกเป็น 9 แบบ แต่ยังมีแบบย่อยๆ อีกจำนวนมาก ความรู้นี้อธิบายถึงความเป็นตัวตนของเรา ที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจ ฯลฯ ที่เป็นสาเหตุที่มาของพฤติกรรมที่เราแต่ละคนแสดงออก

การรู้เอ็นเนียแกรม จะช่วยให้เรารู้ว่า มีพื้นฐานความคิดความเชื่ออย่างไร แบบไหนช่วยให้ปรับตัวได้ง่าย แบบไหนต้องปรับที่ความคิดความเชื่อก่อน การรู้ตัวตนจากเอ็นเนียแกรม จึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปรับตัวให้ทันโลกของเรา


ตัวอย่างคน 9 กลุ่ม แบ่งตามลักษณะของตัวตนกว้างๆ

ทำความเข้าใจ คนแต่ละไทป์คร่าวๆ ได้ที่ https://www.enneagram.co.th/archives/832

สัมมนา ปรับความคิดรับโลกป่วน ส่งต่อบทเรียนใหคนรุ่นลูกหลาน จะช่วยคุณดังต่อไปนี้
 • ทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ และคนรุ่นใหม่ ที่เราต้องพยายามปรับตัวให้ทัน
 • รู้จักตัวตนส่วนลึกของตัวเอง ซึ่งเป็นที่มาของกรอบความคิดที่ยึดติดในเรื่องต่างๆ
 • มองเห็นวิธีปรับกรอบความคิดให้เข้ากับโลกใหม่ และคนรุ่นใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น (Increased Empathy) ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน
 • รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่นๆ ที่แตกต่างกันทั้งด้านบุคลิกและรุ่นคน อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน เพื่อนๆ คนในที่ทำงาน ฯลฯ
 • มีชีวิตที่มีความสุข และรู้สึกเติมเต็มมากขึ้น หลังจากปรับสมดุลแห่งตัวตนแล้ว

เนื้อหาสำคัญในการสัมมนา
 • ค้นหาไทป์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าร่วม
 • ทำความเข้าใจคนแต่ละไทป์ ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แรงจูงใจ กรอบความคิด จุดแข็ง จุดอ่อน ศูนย์ปัญญา ปีกและ ลูกศร และ แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • สำรวจแนวทางปรับความเชื่อ Mindset เพื่อปรับสมดุลในตัวตน
 • รู้แนวทางปรับตัวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดีขึ้น
 • สำรวจไทป์ย่อยของผู้เข้าสัมมนาเบื้องต้น

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา
 • เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง วันเสาร์ 6 อาทิตย์ 7, 14, 21 พ.ย. เวลา 9.30 – 12.30
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ สนทนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ค้นพบไทป์และ Subtype ของตนเอง ฯลฯ
 • ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เรียนที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, PC หรือ Tablet

เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือปั้นคนให้เก่งคน และ Enneagram Workbook มูลค่า่ 500 บาท
รายละเอียดการสมัคร
 • งบลงทุน 3,200 บาท สมัคร 3 ที่ลดเหลือ 3,000 บาท (รวมหนังสือประกอบ 3 เล่ม มูลค่า 500 บาท)
 • พิเศษยิ่งขึ้น สมัครเพิ่ม 1 ที่สำหรับคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน จ่ายเพิ่มเพียง 1,000 บาท ไม่ได้รับหนังสือเพิ่ม)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EG_bb

ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีนิติบุคคล)
บริษัท 8 ซีเอฟ 16 ไทป์ จำกัด 

102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  012 5556 01690 8  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA), Baby Boom Gen
 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 900 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training