ไขรหัสใจ MBTI #46 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการดำรงชีวิต เราต้องเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม แต่นอกจากความเครียดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดกับทุกคนแล้ว
เราแต่ละคนยังมีความเครียดที่เกิดจากลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากบุคลิกภาพหรือตัวตน ของแต่ละคนเองเช่น

 • บางคน ช่วง WFH อยู่บ้าน ไปไหนไม่ได้ ไม่เจอะเจอใคร เครียดมาก
 • บางคน ปกติชอบอยู่บ้านเพราะมีเวลาส่วนตัว แต่ช่วง WFH ต้องอยู่กับคนในบ้านมากขึ้น เลยเครียดมากขึ้น
 • บางคนเครียด เมื่ออยู่ในที่ซึ่งไร้ระเบียบ สถานการณ์ที่คาดการณ์อะไรไม่ได้ ได้รับงานมาโดยไม่รู้แผนการหรือทิศทาง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ฯลฯ
 • บางคนเครียดเพราะหยุดทำงานไม่ได้ จนเหนื่อยเกินไป  ต้องอยู่กับความขัดแย้งหรือถูกตำหนิ  ไม่ได้รับการชื่นชมจากคนอื่น ต้องทำงานให้ทันเดดไลน์ที่กระชั้น  ต้องทำงานที่ต้องใช้แนวคิดที่เป็นนามธรรมมากๆ
 • บางคนเครียดเพราะต้องทำตัวตามกฎระเบียบ หรือตารางเวลาที่ตายตัวเกินไป
 • บางคนเครียดเพราะต้องทำงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด ทำแบบเดิมซ้ำๆ  ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนอื่น
 • ฯลฯ

คนแต่ละไทป์ตาม MBTI มีเรื่องที่ทำให้เครียดแตกต่างกัน

เพราะคนเรามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดแตกต่างกันตามบุคลิคภาพดังตัวอย่างข้างต้น ความเข้าใจในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก สัมมนานี้เราจะช่วยให้คุณได้ค้นหาบุคลิกภาพตาม MBTI สิ่งที่ทำให้เครียด และวิธีลดความเครียดอย่างได้ผล

MBTI คืออะไร

คือ ความรู้ที่อธิบายตัวตนตามธรรมชาติของเรา 16 ไทป์

ซึ่งเกิดจากคู่ความถนัด 4 คู่ คือ Introvert/Extrovert, Sensing/iNtuition, Thinking/Feeling และ Judging/ Perceiving ดังภาพ

สิ่งที่จะได้จากการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบหาไทป์ แล้วมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริง เพื่อค้นหา และยืนยันให้ได้ไทป์ที่ถูกต้อง
 • เมื่อรู้ไทป์ตัวเองแล้ว จะเกิดความตระหนักรู้ตัว มองเห็นพรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน ตามธรรมชาติของตนเอง จนยอมรับตัวเองได้
 • สำรวจสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด และวิธีป้องกัน และผ่อนคลายความเครียดเหล่านั้น
 • เกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ที่มีบุคลิกแตกต่างจากตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ตัดสินคนอื่นในทางลบ
 • รู้วิธีปรับตัว และสื่อสาร ให้เข้ากับคนไทป์ต่างๆ
 • เรียนรู้ Cognitive Functions เบื้องต้น ทำให้รู้เห็นศักยภาพของตัวเอง และนำมาใช้
 • มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • ฯลฯ

วันเวลา รูปแบบการสัมมนา

 • เสาร์ 14 และอาทิตย์ 15 สิงหาคม เวลา 19.30 – 22.30
 • Optional Session ติดตามผล ถามตอบ วันพุธ 25 ส.ค. เวลา 20.00 – 22.00
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ บรรยายทำความเข้าใจ กิจกรรมเพื่อหาไทป์ สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยน ทาง Zoom ฯลฯ
 • หนังสือประกอบการสัมมนา ไขรหัสใจ 16 Types มูลค่า 240 บาท ผลงานแปลของวิทยากร


รายละเอียดการสมัคร

 • ค่าสัมนา 2,800 ต่อคน สมัคร 3 คนเป็นต้นไป ลดเหลือ 2,500 ต่อคน
 • ชำระโดยโอนเข้าบัญชีด้านล่าง
 • แล้วลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/MBTI_46 หรือโทรมาถ้าไม่สะดวก
 • ส่งสลิป / สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99 หรือ inbox page : MBTI by Wajast หรือ 081 776 3118

ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีนิติบุคคล)
บริษัท 8 ซีเอฟ 16 ไทป์ จำกัด 

102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  012 5556 01690 8  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 800 รุ่น เฉพาะ MBTI และ Advanecd MBTI มากกว่า 70 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training