หากไม่กล้า แสดงความเห็นต่าง หรือจัดการความขัดแย้งที่มี ก็ยากที่จะเกิดทีมเวิร์ค

หากขาดความไว้วางใจกันในทีม  ปัญหาลูกโซ่ที่ตามมาคือ  คนในทีมจะไม่กล้าแสดงความเห็นต่าง รวมทั้งกลัวที่จะขัดแย้งในเรื่องต่างๆ กับคนอื่นในทีม เรื่องนี้อาจขัดความรู้สึกนึกคิดของคนไทย ที่เชื่อว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เราจึงมีธรรมเนียมของการทำตัวกลมกลืน พูดจารักษาหน้า ไม่ขัดแย้งก้น แม้ในใจจะไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น จึงไม่แปลก ที่เรามักพูดกันบ่อยๆ ว่า คนไทยกันเป็นทีม ไม่ได้เก่งเหมือนชาวตะวันตก

Read More →

Subtype 2 & Nine Levels of Development Workshop

มาค้นหาตัวเอง ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ว่า… เบอร์สอง แบบไหน ที่ใช่คุณ? Privilege เพราะเราน่ารัก จึงมีสิทธิ์พิเศษ  Ambition เราคอยสนับสนุนผู้อื่นให้ได้ดี Aggression & Seduction  เราผู้สามารถ ชนะใจใครก็ตาม ที่หมายปอง

Read More →

หาก ขาดความไว้วางใจกัน (Trust) ก็ยากที่จะเกิด ทีมเวิร์ค

ความไว้วางใจ เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของการทำงานร่วมกัน  ในบล็อกก่อน เราได้พูดถึง สาเหตุสำคัญที่หัวหน้าไม่สามารถทำให้ลูกน้องไว้วางใจได้ รวมทั้งแนวทางแก้ไข คราวนี้ เรามาลองดูว่า ถ้าทีมผู้บริหารระดับสูง ขาดความไว้วางใจ จะเป็นอย่างไร

Read More →

Loving More, Loving Better with the Enneagram

“ถ้ารู้จักเรื่องนี้มาก่อน  ตอนนั้น เราก็คงไม่ต้องเลิกกัน” นี่คือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ จากปากคำของคนที่เคยเลิกลา หรือหย่าร้าง แล้วมารู้จักเอ็นเนียแกรมทีหลัง เอ็นเนียแกรม สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ ในด้านที่สำคัญดังนี้ Acceptance ยอมรับ ลักษณะนิสัย หรือความเป็นตัวตน อย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น โดยไม่ตัดสินว่า ไม่ดี หรือพยายามแก้ไข Appreciation  เห็นค่าหรือประโยชน์ของนิสัยของอีกฝ่ายเหล่านั้น  Assertive Communication รู้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในความต้องการของกันและกันมากขึ้น

Read More →