Loving More, Loving Better with the Enneagram

“ถ้ารู้จักเรื่องนี้มาก่อน  ตอนนั้น เราก็คงไม่ต้องเลิกกัน”

นี่คือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ จากปากคำของคนที่เคยเลิกลา หรือหย่าร้าง แล้วมารู้จักเอ็นเนียแกรมทีหลัง
เอ็นเนียแกรม สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ ในด้านที่สำคัญดังนี้

 • Acceptance ยอมรับ ลักษณะนิสัย หรือความเป็นตัวตน อย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น โดยไม่ตัดสินว่า ไม่ดี หรือพยายามแก้ไข
 • Appreciation  เห็นค่าหรือประโยชน์ของนิสัยของอีกฝ่ายเหล่านั้น 
 • Assertive Communication รู้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในความต้องการของกันและกันมากขึ้น

สัมมนานี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นคู่กัน ไม่ว่ากำลังคิดจะใช้ชีวิตร่วมกัน หรืออยู่ด้วยกันแล้ว
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ทั้งคู่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกันมากยิ่งขึ้น และมีวิธีการสื่อสารอย่างเข้าใจกันดีขึ้น

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่เช่น

 • ความขัดแย้งที่เกิดการการพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกฝ่าย
 • ความรู้สึกว่า ความต้องการของตัวเองไม่ได้การตอบสนอง
  ความขัดแย้งที่เกิดจากทัศนคติ  บุคลิก วิธีคิด วิธีจัดการสิ่งต่างๆ ที่ไม่ตรงกัน
 • การไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้

ฯลฯ

 

สัมมนานี้  มุ่งเน้นการค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรม ทำความเข้าใจแรงจูงใจ กรอบความคิด ความเขื่อ และสำรวจประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือขัดแย้งกัน และทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น เพื่อแก้ไขให้หมดไป

รายละเอียด

วัน/เวลา: 17มิ.ย. 2561 / 9.00 – 17.00 น.

สถานที่    : อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25

แผนที่      : คลิ้กที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์: http://bit.ly/LovingMore

ค่าสัมมนา : 3,900 ต่อคู่  หรือ 2,000 บาทต่อคน (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค)  รวมหนังสือ 2 เล่ม    (่ต่อคู่) และเอกสารประกอบการสัมมนาอื่นๆ    รับจำนวนจำกัด

 

หนังสือประกอบการสัมมนา

ปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1 
ครอบคลุมเนื้อหาเอ็นเนียแกรมพื้นฐาน เช่น กรอบความคิด ความเชื่อ ศูนย์ปัญญา  ปีก ลูกศร  สไตล์การสื่อสาร ประเด็นความขัดแย้ง แนวทางพัฒนาตนเอง

ต่างเธอ ต่างฉัน เอ็นเนียแกรม สานสัมพันธ์
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในความสัมพ้นธ์ เช่น เรื่องที่เข้ากันได้ดี  เรื่องที่อาจเป็นประเด็นขัดแย้ง และแนวทางปรับตัวเข้าหากัน เป็นต้น

แปลโดย อ. วาจาสิทธิ์ วิทยากรอาชีพ นพลักษณ์ / MBTI ที่ใช้ชีวิตคู่มามากกว่า 20 ปี

 

การชำระเงิน

1. โอนเงิน ที่

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่
line id: mattanee99 หรือ
mattanee2556@gmail.com
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี 081 776 3118,  02 443 7005

 วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม