Public Training

MBTI #74 ค้นหาตัวตน เพิ่ม Empathy ป้องกัน Burnout พัฒนาตนเอง

เราทุกคนเกิดมาพร้อมความถนัดตามธรรมชาติของตัวเอง ที่แตกต่างกัน

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

 • รู้สึกแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น จนอาจนึกว่าตัวเองผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
 • เปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่น พยายามทำตามคนอื่น โดยละเลยตัวตนแท้จริงของตัวเอง
 • รู้สึกดีไม่พอ จนเสีย self-esteem รู้สึกด้อยค่า จนอาจเกลียดตัวเอง และซึมเศร้า
(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 14, 21 ก.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา

การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า (more…)
Continue Reading

ISTJ Cognitive Function Development Workshop via Zoom

(more…)
Continue Reading

Enneagram 3’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

บุคลิกของคนเบอร์ 3 หรือ ผู้ใฝ่สำเร็จ (Achievers)  ยังมุ่งเน้นความสำเร็จผ่านรูปแบบต่างๆ  3  แบบย่อย (Subtypes)  คือ

(more…)
Continue Reading

INFP Cognitive Function Devolpement Workshop by Zoom

ตั้งแต่เด็กแล้ว  คุณมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แตกต่างจากคนอื่น
ไม่ว่าจะพยายามเมินเฉย แล้วทำตามสิ่งที่คนอื่นนิยมชมชอบแล้ว
สุดท้าย คุณรู้สึกได้เองว่า นอกจากจะไม่ได้ทำให้คุณพึงพอใจแม้แต่น้อย
ยังทำให้คุณรู้สึกว่า หลอกตัวเองอีกด้วย

(more…)
Continue Reading

Enneagram 101 Plus Workshop (ทาง Zoom) : ค้นหาตัวตน เพื่อสู่การตื่นรู้ สำหรับผู้เริ่มต้น

ถ้าคุณอยากหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

 • ทำไม ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ทั้งๆ ที่พยายามค้นหาตัวเองแล้ว
 • ทำไมทั้งที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่คุณก็ยังเป็นแบบที่เป็นอยู่ ยังทำสิ่งต่างๆ ในแบบของคุณ ยังมักแสดงออกในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งส่งผลเสียโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่บ่อยๆ
 • ทำไมอ่านหนังสือหรือพยายามพัฒนาตัวเองแล้ว แต่ก็ยังทำผิดในรูปแบบซ้ำๆ บ่อยๆ
 • พยายามรักษาความสัมพันธ์ พยายามปรับตัวแล้ว แต่ก็ยังมีความขัดแย้ง ไม่ราบรื่นอยู่เสมอ
 • พยายามก้าวข้ามจุดอ่อน ความกลัว ฯลฯ ที่มีมานาน แต่ก็ยังทำไม่ได้
  ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

ENTP CF Development Workshop by Zoom

ENTP มีพรสรรค์ในการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  มีความสามารถรอบด้าน  และมีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย 
แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ ที่มีความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทางชีวิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิดของตัวเอง

(more…)
Continue Reading

Enneagram & Gestalt Fusion : ก้าวข้ามตัวตนด้วยจิตวิทยาเกสตัลท์

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจนิสัย บุคลิกภาพ หรือตัวตนของเราได้อย่างลึกซึ้ง จากปัจจัยสำคัญจากภายในเช่น แรงขับ แรงจูงใจ ความกลัว ความเชื่อ ฯลฯ แต่ความเข้าใจตัวตนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ประโยชน์สำคัญของการใช้เอ็นเนียแกรม คือเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวข้ามตัวตนที่ยึดติดตามไทป์ที่อยู่กับเรามาแต่เด็ก

(more…)
Continue Reading

INTJ Cognitive Function Development Workshop by Zoom


คุณรู้เคล็ดลับในการพัฒนา Ni (เห็นอนาคตอย่างแจ่มชัด) ของคุณหรือยัง

Ni (introverted Intuitive) คือฟังค์ชั่นหลักของ INTJ
แต่กว่ากว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน

โชคร้ายคือ  หลายคนไม่ได้ถูกเลี้ยงดู หรือให้การศึกษา ที่จะเข้าใจเรื่องนี้
โอกาสที่จะได้ฝึกฝนการใช้ฟังค์ชั่นนี้ จึงน้อยลงอีก

(more…)
Continue Reading

Enneagram 101 Plus Workshop : ค้นหาตัวตน เพื่อสู่การตื่นรู้ สำหรับผู้เริ่มต้น

ถ้าคุณอยากหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

 • ทำไม ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ทั้งๆ ที่พยายามค้นหาตัวเองแล้ว
 • ทำไมทั้งที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่คุณก็ยังเป็นแบบที่เป็นอยู่ ยังทำสิ่งต่างๆ ในแบบของคุณ ยังมักแสดงออกในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งส่งผลเสียโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่บ่อยๆ
 • ทำไมอ่านหนังสือหรือพยายามพัฒนาตัวเองแล้ว แต่ก็ยังทำผิดในรูปแบบซ้ำๆ บ่อยๆ
 • พยายามรักษาความสัมพันธ์ พยายามปรับตัวแล้ว แต่ก็ยังมีความขัดแย้ง ไม่ราบรื่นอยู่เสมอ
 • พยายามก้าวข้ามจุดอ่อน ความกลัว ฯลฯ ที่มีมานาน แต่ก็ยังทำไม่ได้
  ฯลฯ

(more…)
Continue Reading