Public Training

Basic Enneagram Workshop (Rebalance Yourself from the Inside-Out) by Zoom

ปัญหา ความอึดอัด คับข้อง ไม่พึงพอใจ ฯลฯ ต่างๆ มีที่มาจากการ เสียสมดุล
(more…)
Continue Reading

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่นที่ 16

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

(more…)
Continue Reading

INFJ Cognitive Function Development Workshop via Zoom

ความยุ่งยากในชีวิต INFJ

(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop: ไขรหัสใจ MBTI เพิ่มพลัง Empathy ต่อตัวเองและผู้อื่น

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

  • รู้สึกแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น จนอาจนึกว่าตัวเองผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
  • เปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่น พยายามทำตามคนอื่น โดยละเลยตัวตนแท้จริงของตัวเอง
  • รู้สึกดีไม่พอ จนเสีย self-esteem รู้สึกด้อยค่า จนอาจเกลียดตัวเอง และซึมเศร้า
  • ไม่ได้พัฒนาจุดแข็งที่มีในตัวตนของตัวเอง จนขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง
  • ไม่เข้าใจความแตกต่างของคน เกิดปัญหาในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพราะขาดความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ต่อผู้อื่น
  • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 13, 24 มี.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา

การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า (more…)
Continue Reading

INTP Cognitive Function Development Workshop (by Zoom)

INTP ต่างจากคนไทป์อื่นอย่างมาก ตรงที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
ไม่ใช่เรื่องการประสบความสำเร็จทางวัตถุ  ไม่ใช่เรื่องการมีครอบครัวที่อบอุ่น หรือความสัมพันธ์ทื่ใกล้ชิด
ไม่ใช่เรื่องการเป็นที่ยกย่องชื่นชมในแง่ใดๆ จากคนอื่น

(more…)
Continue Reading

EG 8’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

มาค้นหา “ความจริง” ว่า เบอร์แปด แบบไหน คือคุณ?

(more…)
Continue Reading

MBTI ไขรหัสใจ 16 Types เพิ่ม Empathy ต่อตนเองและผู้อื่น รุ่นที่ 70 ทาง Zoom

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

(more…)
Continue Reading

New Year’s Growth Review & Mini Workshop on Make Your Life More Meaningful with the Enneagram & MBTI, @ The Emerald Rachada

ช่วงปีใหม่ เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทบทวนตัวเอง
และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองต่อไป (more…)

Continue Reading

6’s Subtype & Levels of Development Workshop by Zoom

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว
หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่ไม่มีใครคิด

ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ

คุณอาจไม่รู้ตัวว่า นี่คือจุดเด่นของ คนเบอร์หก นักปุจฉา

(more…)
Continue Reading