Public Training

Defense Mechanism by Enneagram via Zoom – รู้ทัน กลไกป้องกันตนเอง เพื่อปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอด
หน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

(more…)

Continue Reading

Enneagram Workshop by Zoom : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น

สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

(more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 31 ค้นหาตัวตน พัฒนา Awareness & Empathy ผ่าน Zoom

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง เรื่องที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่น (Empathy) จึงเป็นเรื่องที่แทบเกิดขึ้นได้ยากมาก

ตัวอย่างของความแตกต่างดังกล่าวได้แก่

(more…)
Continue Reading

ENFJ’s Self Actualization Webminar

เรารู้ว่า คุณไม่ค่อยทบทวนตัวเองเท่าไหร่ เพราะมักใช้เวลา และชีวิตกับโลกภายนอกมากกว่า ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ

 • ความรู้สึกของตัวตนไม่ชัดเจน - ปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมและคนรอบตัวได้เก่งมาก บางคนอ่านใจคนอื่นได้แม่นด้วย แต่สิ่งนี้ ก็แลกมาด้วยการไม่ค่อยได้สนใจตัวเอง คุณจึงไม่ค่อยรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง มองไม่เห็นทิศทางชีวิตที่ควรจะไป
 • ทำหรือตัดสินใจอย่างวู่วาม - มักใช้แค่ความรู้สึกและความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินใจ ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือตรรกะเหตุผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลเสียหายตามมา
 • กระหายคำชม หวั่นไหวคำตำหนิ - จึงขาดความมั่นใจ และจุดยืนของตัวเองที่มั่นคง
 • เน้นความปรองดอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง - ไม่ยอมจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา จึงอาจใช้การดื้อเงียบ หรือเล่ห์เหลี่ยมอ้อมๆ แทน
 • โทษตัวเองมากไป - มักโทษตัวเองเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้น แต่ยกเครดิตให้คนอื่นเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

MBTI Webminar : Discover & Befriend Your Inner Self

คนเรามีทั้งความเป็น อินโทรเวิร์ท และ เอ็กโทรเวิร์ท ในตัว
เพียงแต่ว่า แต่ละคนจะมีด้านหนึ่ง ถนัดมากกว่าอีกด้าน

คนอินโทรเวิร์ทจะถนัดกับการใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายในของตัวเอง นั่นคือ การครุ่นคิด ทบทวน ตั้งคำถามในใจ ค้นคว้า สำรวจหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับใครมากนัก

อินโทรเวิรท์จึงเป็นคนที่เน้นความเป็นปัจเจก หรืออิสระในตัวเอง มากกว่าความสัมพันธ์กับโลกภายนอก


(more…)
Continue Reading

Webminar – Discover Yourself with The Enneagram, 29/3 & 4/4’s Night

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น

สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

สิ่งที่ได้จากการเข้าใจคนไทป์อื่น คือ วิธีการพูดคุยกับคนไทป์นั้นอย่างเข้าใจ วิธีโน้มน้าว หรือสร้างแรงจูงใจ และวิธีปรับตัวให้เข้ากัน

(more…)
Continue Reading

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit

การรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพราะเราแต่ละคนมีความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ มีแรงจูงใจ มีความใฝ่ฝัน ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน การเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจ การเลือกงาน เส้นทางชีวิต ฯลฯ ที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ การค้นหาตัวเอง ก็เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เหมือนที่หลายคนพยายามทำสิ่งต่างๆ มากมายแล้ว ก็ยังไม่พบคำตอบ
เอ็นเนียแกรม คือความรู้ที่จะช่วยให้เราค้นหา และเข้าใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากแล้ว และยังให้แนวทางในการพัฒนาตนเอง ที่ตรงตัว ตอบโจทย์ และเหมาะสมสำหรับแต่ละคนอีกด้วย สัมมนา การค้นหาตัวเองด้วย เอ็นเนียแกรม ของเรา กลั่นกรองจากประสบการณ์การนำสัมมนาเรื่องนี้ มามากกว่า 700 รุ่น ตั้งแต่ปี  2547 (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ ค้นหาตัวตน พัฒนา Empathy ต่อคน 16 ไทป์ ด้วย MBTI

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง จึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติแตกต่างไป ตัวอย่างของความแตกต่างดังกล่าวได้แก่
 • บางคนใส่ใจกับโลกภายใน (Introvert)  บางคนใส่ใจกับโลกภายนอก (Extravert)
 • บางคนถนัดข้อมูลที่รับจากสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) บางคนชอบมองให้ถึงแบบแผน ความหมายและการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เห็นมากกว่า (Intution)
 • บางคนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ตรรกะเหตุผล เป็นหลัก  บางคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น และมุ่งรักษาน้ำใจ และความปรองดอง
 • บางคนใช้ชีวิตโดยวางแผนล่วงหน้า ชอบตัดสินใจให้จบๆ  บางคนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ จะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใกล้ๆ เท่านั้น  ชอบชีวิตสบายๆ ไม่รีบมากกว่า
(more…)
Continue Reading

ISTJ Self-Actualization Workshop, 23 Feb 2020

เรารู้ว่า คุณไม่ค่อยชอบตั้งคำถามเท่าไหร่  แต่นี่เป็นคำถามที่คุณควรตอบ
 • คุณมีความคิด ความเชื่อ หรือพฤติกรรมซ้ำๆ  ที่ทำให้คนรอบข้างมักบ่น หรือวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่
 • รู้สึกไหมว่า บางครั้งวิธีแก้ปัญหาหรือรับมือสถานการณ์ของคุณ ไม่ค่อยได้ผลที่ดีมากนัก  แต่คุณก็พอใจอย่างนั้น ดีกว่าจะทำให้ตัวเองไม่สบายใจ
 • มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ขัดขวาง ไม่ให้คุณใช้ชีวิตหรือทำงานในแต่ละวันได้อย่างราบรื่นหรือไม่
 • คุณมีความเชื่อหรือนิสัยอะไร ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่ควรเป็นหรือไม่
 • โดยรวมแล้ว คุณรู้สึกหรือไม่ว่า คุณยังไม่ได้นำศักยภาพในตัวที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มที่
  (more…)
Continue Reading

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 02/02/2020

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะวงการธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ การศึกษา โค้ชชิ่ง ฯลฯ แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา (more…)
Continue Reading