Public Training

Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

(more…)

Continue Reading

Enneagram Workshop by Zoom # 5: Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น

สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

(more…)
Continue Reading

MBTI by Zoom รุ่น 3 คู่ต่างขั้ว ปรับตัวให้เข้ากัน

คุณทั้งคู่เป็นแบบนี้บ้างหรือไม่

 • ฝ่ายหนึ่งอยากอยู่บ้านตลอด เพราะออกข้างนอกแล้วเหนื่อย ส่วนอีกฝ่ายอยู่ติดบ้านเกิน 2 วัน รู้สึกเหี่ยวเฉา หมดพลัง
 • ฝ่ายหนึ่่งอยากคุยข่าวดราม่ารายวัน ราคาสินค้า ดารา นักร้อง อีกฝ่ายหนึ่งบอกไร้สาระ ถ้าจะคุยจะเป็นเรื่องแนวคิด ปรัชญา นามธรรม ไกลตัวมากกว่า
 • ฝ่ายหนึ่งใช้ตรรกะเหตุผล และข้อมูลในการตัดสินใจ อีกฝ่ายคำนึงถึงความรู้สึกและผลกระทบต่อคนอื่นมากกว่า และมองว่าฝ่ายแรกใจหิน
 • ฝ่ายหนึ่งต้องการตัดสินใจโดยเร็ว มีข้อสรุปชัดเจน อีกฝ่ายไม่อยากตัดสินใจอะไรมาก ชอบรอถึงนาทีสุดท้ายมากกว่า
 • ฯลฯ

(more…)
Continue Reading

6’s Subtype & Levels of Development Workshop by Zoom

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว
หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด

ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ

คุณอาจไม่รู้ตัวว่า นี่คือจุดเด่นของ คนเบอร์หก นักปุจฉา


(more…)
Continue Reading

Discover Yourself & the Right Careers with the Enneagram by Zoom

สถานการณ์ของคุณเป็นแบบไหน

 • เรียนอยู่หรือเพิ่งจบ แต่นึกไม่ออกว่าจะทำงานอะไรดี
 • เรียนอยู่หรือเพิ่งจบ แต่กังวลว่าจะหางานไม่ได้
 • กำลังเรียนอยู่ แต่รู้สึกสาขาที่เรียนไม่เหมาะกับตัวเอง
 • ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ
 • เพิ่งตกงาน แต่ไม่รู้จะหางานใหม่แบบไหนดี
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

INFJ’s Self-Actualization Workshop by Zoom

คุณเป็นแบบนี้หรือไม่

 • สุดไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ค่อยมีกลางๆ
 • ไม่หยุดยั้งการแสวงหา ไม่พึงพอใจกับอะไรง่ายๆ
 • ต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างมาก
 • เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว
 • สัมผัสถึงด้านมืดในตัวคนได้ไวเหมือนตาเห็น
 • เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใน โลกคู่ขนานเดจาวู คือ โลกแห่งวัตถุที่เวลาเดินเป็นเส้นตรง และโลกแห่งสัญลักษณ์ ไร้กรอบเวลา
(more…)
Continue Reading

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, Webminar

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle ด้วยความหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

(more…)
Continue Reading

Enneagram Workshop by Zoom # 4 : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น

สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

(more…)
Continue Reading

ISFJ Self-Actualization Workshop by Zoom

ถ้าคุณยังเป็นคนไทป์นี้ที่ยัง

 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะยึดถือธรรมเนียม วิธีการ รูปแบบ วิถีชีวิต ฯลฯ ที่คุ้นเคยมากกว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง มักรู้สึกเครียด รวมไปถึงถ้าต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเอง
 • คิดมากกับเรื่องไม่สำคัญ ไม่สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้ มักถือสาหาความกับคำพูดของคนอื่น จนอาจนำสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินตัวเอง
 • ทำงานหนักเกินตัว อาจขยันจนถึงขั้นบ้างาน จนลืมมองเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า อาจยึดติดความสมบูรณ์แบบด้วย จนยามว่างก็ไม่ได้พักผ่อน
 • เห็นแก่ผู้อื่นมากไป จนถูกเอาเปรียบ แต่ก็ไม่กล้าบอกหรือตัดความสัมพันธ์ เพราะกลัวความขัดแย้งอย่างมาก
(more…)
Continue Reading

Defense Mechanism by Enneagram via Zoom – รู้ทัน กลไกป้องกันตนเอง เพื่อปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอด
หน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

(more…)

Continue Reading