Public Training

ISFJ Cognitive Function Development Workshop via Zoom

ถ้าคุณยังเป็นคนไทป์นี้ที่ยังเป็นดังต่อไปนี้
(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop : แก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล ด้วยเอ็นเนียแกรม

ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่สามารถจัดการแก้ไขให้หมดไปได้ คนเราขัดแย้งกันได้ง่ายมาก ทั้งในครอบครัว และที่ทำงาน มีหลายสาเหตุของความขัดแย้ง แต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น ส่วนมากมาจากความแตกต่างในวิธีคิด การตัดสินใจ มุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม ที่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม

(more…)
Continue Reading

9’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

9 กลัวอยู่โดดเดี่ยว เขามองตัวเองว่า เป็นคนเรียบง่าย ไม่เรื่องมาก แต่คนอื่นอาจรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอนาทรร้อนใจหรือไม่ค่อยสนใจอะไร เขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสงบสุข  แต่ปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมมองมุมอื่นที่ขัดกับอุดมคติหรือความเชื่อนี้ แล้วก็หวังว่าปัญหาความยุ่งยากนั้นจะคลี่คลายไปเอง

(more…)
Continue Reading

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่นที่ 15

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

(more…)
Continue Reading

ISFP Cognitive Function Development by Zoom

ISFP ได้ชื่อว่าเป็นนักผจญภัย ศิลปิน มีจุดแข็งที่สำคัญเช่น ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ได้เก่ง ด้นสดหรือลงมือทำโดยไม่ต้องเตรียมการมาก มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดใจรับสิ่งต่างๆ

(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop: หยุดยั้งวงจรดราม่า ด้วยเอ็นเนียแกรม

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

(more…)
Continue Reading

Subtype 4 & Levels of Development Workshop by Zoom

เบอร์สี่ เป็นคนที่บุคลิกที่ซับซ้อนที่สุดในเอ็นเนียแกรม
ความซับซ้อนนี้ ยิ่งเพิ่มดีกรีขึ้น จากการแสดงของแรงขับ เมื่อผสมกับสัญชาติญาณพื้นฐาน 3 แบบ (SP-Self-Preservation, SO-Social, 121-One-to-one bonding) กลายเป็น Subtypes ของเบอร์สี่

(more…)
Continue Reading

ชี้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเอ็นเนียแกรม

เป็นที่ปรากฎชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าเราในฐานะปัจเจกหรือองค์กรจะอยู่รอดได้ก็ต้องปรับตัวต่อของการเปลี่ยนแปลง กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การแข่งขันจากต่างประเทศ ฯลฯ มีความรุนแรง เขี่ยวกราก และรวดเร็ว จนถ้าเราจะรอให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยมาบริหาร (Change Management) ก็จะไม่น่าจะอยู่รอดได้ เหมือนองค์กรที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อ 10 กว่าปีก่อนกลับเสียสถานะนั้นอย่างน่าตกใจ

(more…)
Continue Reading

High Self-Esteem : Practicing the 6 Pillars of Self-Esteem with the Enneagram & Cognitive Functions

"ปัญหาทางจิตใจแทบทั้งหมดเชื่อมโยงกับ Self-Esteem ต่ำ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า ผลการเรียนตกต่ำ ผลงานตกต่ำ หวาดกลัวความใกล้ชิด กลัวที่จะมีความสุขหรือประสบความสำเร็จ ติดเหล้าหรือยาเสพติด ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก ลวนลามเด็ก เฉื่อยชา ชีวิตไร้จุดหมาย suicide หรือการก่ออาชญากรรม"

: The Six Pillars of Self-Esteem โดย นาธาเนียล เบรนดัล

(more…)
Continue Reading

ENTP’s Self-Actualization Workshop by Zoom

ENTP มีพรสรรค์ในการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  มีความสามารถรอบด้าน  และมีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย 
แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ ที่มีความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทางชีวิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิดของตัวเอง

(more…)
Continue Reading