Public Training

MBTI ไขรหัสใจ 16 Types เพิ่ม Empathy ต่อตนเองและผู้อื่น รุ่นที่ 73 ทาง Zoom

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

(more…)
Continue Reading

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่น 17 โปรไฟใหม้

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

(more…)
Continue Reading

ค้นหาตัวตน จุดแข็ง และอาชีพที่ใช่ ด้วยเอ็นเนียแกรม (ราคาของขวัญ วันสงกรานต์ เพียง 1,450)

ในตลาดงานปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การหาเส้นทางอาชีพที่ให้ความพึงพอใจและเหมาะสมกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น

แนวทางค้นหาอาชีพแบบดั้งเดิม (หรือการไม่มีแนวทางอะไรเลย) มักไม่สามารถตอบโจทย์ของปัจเจกได้เท่าที่ควร

(more…)
Continue Reading

ENFP Cognitive Function Development Workshop by Zoom

ความท้าทายสำคัญในชีวิต ที่ ENFP ต้องก้าวข้ามให้ได้

 • โฟกัสกับสิ่งที่หลงใหลหรือสนใจ และลงมือทำจนเสร็จ
 • มีความสุขกับคนรักต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงแรกๆ ที่ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่
 • นึกฝันถึงบางอย่างสวยงามเกินจริง  จนกลายเป็นความคาดหวังที่เกินความจริง
 • อ่อนไหวเกินไปกับคำวิจารณ์ หรือการถูกกดดัน
 • ลำบากใจ ที่จะว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องเมื่อทำผิด
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

Onsite MBTI Workshop รุ่น 72 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด คลี่คลาย Burn Out 6 เม.ย. 67

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟ สาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือ การทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานาน (more…)

Continue Reading

Basic Enneagram Workshop (Rebalance Yourself from the Inside-Out) by Zoom

ปัญหา ความอึดอัด คับข้อง ไม่พึงพอใจ ฯลฯ ต่างๆ มีที่มาจากการ เสียสมดุล
(more…)
Continue Reading

INFJ Cognitive Function Development Workshop via Zoom

ความยุ่งยากในชีวิต INFJ

(more…)
Continue Reading

Onsite Workshop: ไขรหัสใจ MBTI เพิ่มพลัง Empathy ต่อตัวเองและผู้อื่น

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

 • รู้สึกแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น จนอาจนึกว่าตัวเองผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
 • เปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่น พยายามทำตามคนอื่น โดยละเลยตัวตนแท้จริงของตัวเอง
 • รู้สึกดีไม่พอ จนเสีย self-esteem รู้สึกด้อยค่า จนอาจเกลียดตัวเอง และซึมเศร้า
 • ไม่ได้พัฒนาจุดแข็งที่มีในตัวตนของตัวเอง จนขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • ไม่เข้าใจความแตกต่างของคน เกิดปัญหาในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพราะขาดความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ต่อผู้อื่น
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

INTP Cognitive Function Development Workshop (by Zoom)

INTP ต่างจากคนไทป์อื่นอย่างมาก ตรงที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
ไม่ใช่เรื่องการประสบความสำเร็จทางวัตถุ  ไม่ใช่เรื่องการมีครอบครัวที่อบอุ่น หรือความสัมพันธ์ทื่ใกล้ชิด
ไม่ใช่เรื่องการเป็นที่ยกย่องชื่นชมในแง่ใดๆ จากคนอื่น

(more…)
Continue Reading

EG 8’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

มาค้นหา “ความจริง” ว่า เบอร์แปด แบบไหน คือคุณ?

(more…)
Continue Reading