Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop by Zoom

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ?
เพื่อค้นหาแนวทาง ที่จะเพิ่มพลังชีวิต เพื่อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
 • Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว พึงพอใจกับการกินน้อย ใช้น้อย
 • Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร
 • Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค

Subtype ต่างกัน มีประเด็นในการพัฒนาแตกต่างกัน  จึงมีแนวทางในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันด้วย
สัมมนานี้จะช่วยให้เห็นแนวทางของแต่ละคน อย่างชัดเจน

ระดับพัฒนา 9 ขั้นของเบอร์ 5

ประโยชน์สำคัญของการศึกษา เอ็นเนียแกรม คือ พัฒนาตนเองไปสู่จุดสูงสุด ซึ่งคือ ระดับ 1 ของการพัฒนา สัมมนานี้ยังมาทำความเข้าใจลักษณะของเบอร์ 5 แต่ละขั้น และวิธีพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น

คนส่วนมาก ก่อนจะมาศึกษาและใช้เอ็นเนียแกรม จะอยู่ในขั้น 4 5 6 ซึ่งมีตัวอย่างพฤติกรรมดังนี้นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาพัฒนาตนเองอื่นๆ จากหนังสือที่เป็นผลงานแปลของวิทยากร อีกมากมาย เช่น การเอาชนะตนเอง (Self-Mastery) การเพิ่มกลยุทธ์ชีวิต ด้วยปีกและลูกศร (ภาพจากถุงผ้าพัฒนาตนเอง ที่แจกให้ผู้เข้าสัมมนาทุกคน) ฯลฯ


รายละเอียดการสัมมนา และสมัคร
 • วัน/เวลา: 4 & 5 มิ.ย 66 / 19.00 – 22.00 น.
 • Optional Follow-up Session, พฤหัส 15 มิ.ย. 20.00 – 22.00
 • รูปแบบ : Real time, inter-active workshop ผ่านโปรแกรม Zoom
 • ค่าลงทะเบียน : 2,600 บาท รวมเอกสาร และถุงผ้าพัฒนาตนเองตามไทป์
 • ลงทะเบียนออนไลน์ : bit.ly/EG5_23
 • การชำระเงิน : กรุณาชำระก่อนวันสัมมนา 4 วัน เพื่อให้ส่งเอกสารและถุงผ้าได้ทันวันสัมมนา ตามบัญชีด้านล่าง
 • ส่งสลิป : line id: mattanee99 หรือ inbox เพจ Siam Enneagram หรือโทร 081 776 3118,  02 443 7005 (คุณนี)

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรและบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,000 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม