ปล่อยวางตัวตนแห่งทุกข์ (ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ) เพื่อความสุข สงบเย็นในชีวิต

ลึกลงไป ในตัวคนที่มีบุคลิกแบบ Perfectionist หรือ ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ คือ ความหงุดหงิดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ ซึ่งเป็นที่มาของ การขาดความยืดหยุ่น  ความจู้จี้ เจ้าระเบียบ การคาดหวังที่สูง การยึดถือความคิดของตัวเองว่าถูกต้อง การมองอะไรเป็นขาวหรือดำเท่าน้้น  การเก็บกดอารมณ์ จนอาจก่อให้เกิดอาการตึงเครียดตามร่างกาย หรืออาจเป็นโรคแบบ ไซโคโซมาติค ฯลฯ

Read More →

พฤติกรรม หรือการแสดงบทบาทของคนแต่ละเบอร์ เวลาประชุมทีม

คนแต่ละเบอร์มักแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามรูปแบบที่ตนถนัดซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การทำงาน  การสื่อสาร ภาษากาย วิธีบริหารลูกน้อง ฯลฯ เวลาทำงานเป็นทีม คนแต่ละเบอร์ก็เป็นแบบนี้เช่นกัน เห็นได้ชัด เวลาประชุม  แต่ละคนก็มักแสดงบทบาทที่ถนัด ดังที่สรุปไว้ในรูปข้างบน

Read More →