พฤติกรรม หรือการแสดงบทบาทของคนแต่ละเบอร์ เวลาประชุมทีม

คนแต่ละเบอร์มักแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามรูปแบบที่ตนถนัดซ้ำๆ
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การทำงาน  การสื่อสาร ภาษากาย วิธีบริหารลูกน้อง ฯลฯ

เวลาทำงานเป็นทีม คนแต่ละเบอร์ก็เป็นแบบนี้เช่นกัน
เห็นได้ชัด เวลาประชุม  แต่ละคนก็มักแสดงบทบาทที่ถนัด
ดังที่สรุปไว้ในรูปข้างบน

ปัญหาคือ เราถนัดกับการแสดงพฤติกรรมนั้น จนทำแบบนั้นได้เก่งมาก
แล้วก็ยึดติด จนแสดงออกมาอย่างอัตโนมัติ แทบทุกครั้งที่เข้าประชุม

โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องตรงหน้า
ไม่ได้คิดถึงแง่มุมที่ต่างไป หรือไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของการแสดงบทบาทนั้นของตน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 คนเบอร์หนึ่ง ที่มีฉายาว่า คนสมบูรณ์แบบ นักปฏิรูป
เพราะเน้นเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ ความถูกต้องในการทำงาน

เขามักแสดงความคิดเห็นในแง่ว่า อะไรผิดระเบียบหรือขั้นตอน  สิ่งใดทำได้หรือไม่ได้

และอาจแสดงบทบาทเหล่านี้อย่างเข้มข้น จนเหมือนคนเจ้าระเบียบ

 

 

ส่วนคนเบอร์ห้า ผู้มีฉายาว่า นักสังเกตการณ์  นักคิด
มักเน้นการแสดงความคิเห็น และบริหารทรัพยากร
เขามักแสดงไอเดียที่มีข้อมูลรองรับอย่างหนักแน่น
แต่ถ้าเน้นเรื่องการบริหารทรัพยากรเกินไป
ก็มักแสดงความกังวลในแง่ว่า จะมีงบประมาณ เวลา กำลังคน ฯลฯ พอหรือไม่
ซึ่งก็อาจขัดกับ คนเบอร์แปด ที่เป็นแบบด้านล่าง

 


คนเบอร์แปด ฉายา ผู้ปกป้อง นักรบ ผู้พิทักษ์ความเป็นธรรม

ในที่ประชุมมักชอบท้าทายความคิด ความสามารถของทีม และคนอื่นๆ  รวมทั้งตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และท้าทาย  มากกว่าจะตั้งเป้าหมายเล็กๆ สบายๆ

 

 

คนเบอร์หก ฉายา นักปุจฉา คนรอบคอบ ผู้ภักดี

บทบาทที่มักแสดงบ่อย คือ ประเมินไอเดีย ความเสี่ยง อันตรายต่างๆ  รวมทั้งตั้งปัญหาอย่างรัดกุม เพื่อหาช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่มี  ทำให้ดูเหมือนว่า อะไรก็เสี่ยงต่อปัญหาไปหมด

หลายครั้ง ที่เขาแสดงบทบาทเหล่านี้มากไป จนคนเข้าใจผิดว่า เขาคอยต่อต้าน หรือคัดค้านคนอื่นตลอด
ซึ่งจริงๆ เขาเพียงแค่แสดงบทบาทนักปุจฉา ตามที่ถนัดเท่านั้น

 

และถ้าคนแต่ละเบอร์ แสดงพฤติกรรมตามความถนัดของตนอย่างเต็มที่  ภาพที่มักเกิดขึ้นคือ

อย่างที่เกริ่นในตอนต้นว่า
ทุกคนก็ได้แต่แสดงบทบาท ที่ตัวเองถนัดมากเท่านั้น
จนเกิดเป็นปัญหาว่า หาข้อสรุปในการประชุมที่หาข้อสรุปยอมรับกันไม่ได้เลย
หรือประชุมเรื่องเดิมๆ ไม่รู้จบสิ้นเสียที

ถ้านี่เป็นปัญหาที่ยังเกิดกับคุณ  จนเกิดความล่าช้า เสียเวลาที่มีค่าอย่างมาก
ลองใช้ความรู้ เอ็นเนียแกรม ของเรา เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วง

หลักสุตร สร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ของเราช่วยคุณได้ครับ
หรือโทรมาปรึกษาเรา โดยด่วน 02 443 7005
ทุกวินาที มีค่า
บรรยากาศการทำงานที่แย่ บั่นทอนขวัญและกำลังใจพนักงานดีๆ  จนเขาอาจต้องมองหาทางเลือกใหม่

ตัวอย่างเพิ่มเติม

ลองนึกต่อว่า เวลาประชุมทีม คนแต่ละเบอร์ตามชื่อเหล่านี้ มักแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง  ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ็นเนียแกรม ให้ Insights และ solutions มากมาย ที่หาไม่ได้จากเครื่องมืออื่นๆ ครับ