ปล่อยวางตัวตนแห่งทุกข์ (ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ) เพื่อความสุข สงบเย็นในชีวิต


ลึกลงไป ในตัวคนที่มีบุคลิกแบบ Perfectionist หรือ ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ
คือ ความหงุดหงิดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ
ซึ่งเป็นที่มาของ การขาดความยืดหยุ่น  ความจู้จี้ เจ้าระเบียบ การคาดหวังที่สูง
การยึดถือความคิดของตัวเองว่าถูกต้อง การมองอะไรเป็นขาวหรือดำเท่าน้้น  การเก็บกดอารมณ์ จนอาจก่อให้เกิดอาการตึงเครียดตามร่างกาย หรืออาจเป็นโรคแบบ ไซโคโซมาติค ฯลฯ

ความหงุดหงิด ซึ่งมีที่มาจากความโกรธที่ถูกควบคุมหรือเก็บกดนี้ ยังแสดงออกเป็น Subtype (บุคลิกย่อย)  3 แบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • Worry   มีความวิตกกังวลอยู่บ่อยๆ ว่า สิ่งต่างๆ ยังไม่ดีพอ ไม่สมบูรณ์แบบพอ
 • Non-Adaptability เชื่อมั่นในความถูกต้องของหลักการ ความคิด ฯลฯ ของตนมากไป จนยากที่จะปรับตัว
 • Zeal  ต้องการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามความคิดของตน ที่เชื่อว่าถูกต้อง

 

 

สัมมนา “ค้นหาลักษณ์ย่อย และระดับการพัฒนาตนเอง สำหรับคนเบอร์หนึ่ง” นี้
จะช่วยให้คุณค้นพบว่า คุณเป็นผู้นิยมความสมบุรณ์แบบ ประเภทไหน และต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร
เพื่อลดความเคร่งเครียด จริงจัง ในชีวิตให้น้อยลง
เพิ่มความสุข สงบเย็น ในจิตใจมากขึ้น
และส่งผลให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งให้น้อยลง

ตัวอย่างคนเบอร์หนึ่ง และคุณลักษณะที่สำคัญ

(ดูตัวอย่างคนเบอร์ 1 – 9 ได้ในบทความนี้
The Enneagram in a Nutshell )

ค้นหาระดับพัฒนาการ 9 ขั้นของคนเบอร์ 1 

คนเบอร์ 1 ยังแบ่งตามระดับพัฒนาการออกเป็น 9 ขั้น (ขั้นสูงสุด คือ ขั้น 1)

คนเบอร์ 1 ส่วนมาก ที่ยังไม่รู้จักเอ็นเนียแกรม หรือยังไม่รู้วิธีปล่อยวาง ความหงุดหงิดของตน
มักจะอยู่ในขั้น 4-6  ซึงมีลักษณะดังนี้ คือ

ขั้น 4 Obligated

เริ่มกลัวว่า ผู้อื่นไม่ใส่ใจกับกฎเกณฑ์ของตน จึงอยากโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อว่า ความคิดเห็น ของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เคร่งเครียด ผลักดันตัวเอง โต้แย้งกับผู้อื่น และมุ่งแก้ปัญหา ควบคู่ ไปกับประเมินความถูกต้องของสิ่งต่างๆ และชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดพลาด

ขั้น 5 Self‐Controlled, Orderly

กลัวว่า จะถูกผู้อื่นด่าว่าหากทําตัวไม่เหมาะสม หลังจากโต้แย้งเพื่อปกป้องมุมมองหรือจุดยืน
ของตนแล้ว เขาจะยึดมั่นที่จะทําตามจุดยืนนั้น ให้ได้โดยตลอด จึงพยายามจัดระเบียบตัวเอง และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรงต่อเวลา ทําตามขั้นตอน แต่ก็เคร่งเครียดและหงุดหงิด

ขั้น 6 Judgmental,  Critical 

กลัวว่าจะมีคนไม่ทำตามข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดีแล้ว และโกรธที่คนอื่น ไม่ให้
ความสำคัญกับแบบอย่างที่ดีของตน เขาโต้ตอบด้วยการตําหนิและปรับปรุงแก้ไขผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของตน ยึดมั่นกับความคิดของตนเอง เจ้าระเบียบ และชอบประชด ประชัน

รายละเอียด

 

วัน/เวลา: 22 เมษายน 2561 / 9.00 – 17.00 น.

สถานที่    : อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25

แผนที่      : คลิ้กที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/OneSubtype

ค่าสัมมนา : 1,700 (รวมเอกสารประกอบการส้มมนา  อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค)
รับจำนวนจำกัด

การชำระเงิน

1. โอนเงิน ที่

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่
line id: mattanee99 หรือ
mattanee2556@gmail.com
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี 081 776 3118,  02 443 7005

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม