Webminar – ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรม Enneagram 101

สัมมนาทางออนไลน์ จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับผู้บริหาร/คนทำงาน/ ผู้ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาคอสสัมมนาปกติได้ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์    เวลา  20.30 –  22.00 วันเสาร์ที่   3  มีนาคม       เวลา  20.30 –  22.00

Read More →

Create High-Performing Team with the Enneagram

สัมมนานี้ มุ่งเน้นที่การค้นหา และความเข้าใจคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม ที่พบในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจ และเป็นพื้นฐานในการปรับตัวเข้าหากัน รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของทีมงานที่สำคัญ  ดังนี้

Read More →

Defense Mechanism Workshop – ตระหนักรู้ แล้วปล่อยวาง

กลไกป้องกันทางจิตวิทยา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัย เพื่อปกป้องจิตใจอันเปราะบางในวัยเด็ก เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก หรือไม่รู้ตัว ปัญหาคือ เรายังใช้กลไกป้องกันฯ นี้ แม้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทำให้เราไม่ได้มองเห็นปัญหา และสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ทำให้ปัญหาที่แท้จริง ไม่ได้รับการแก้ไข

Read More →

Team Synergy with the MBTi

จุดประสงค์ของการทำงานเป็นทีมคือ นำความคิด มุมมอง ทักษะ ความสามารถ ฯลฯ ที่หลากหลายมาประสานกันเป็นพลังทีม (Synergy) ซึ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ของทีม ที่มากกว่า ผลงานของแต่ละคนรวมกัน แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ ทีมงานจำเป็นต้องเข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างกันของคนในทีมเสียก่อน มิฉะนั้น ความแตกต่างของคนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้ง และการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 11 (25 มี.ค. 18)

คนเราต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตกับการทำงาน การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน ย่อมหมายถึงความสุขในชีวิตที่มากขึ้น น่าเสียดายที่น้อยคนที่จะทำได้เช่นนั้น เพราะไม่รู้ว่า ตัวตนแท้จริงของตนเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่า งานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร สัมมนานี้ จะช่วยตอบโจทย์นี้ คุณจะรู้ว่า ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีศักยภาพตรงไหนที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ และจะต้องดึงมาใช้ อย่างไร ในงานแบบไหนได้ รวมทั้ง จะออกแบบเส้นทางชีวิตที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ อย่างไร ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 11 ทำให้คุณมองเห็นตัวตนแท้จริง ตามธรรมชาติของตัวคุณ

Read More →

3-Year Road Map for Inner Work with Enneagram & MBTI

คำถามที่หลายคนสงสัยคือ จะเรียน MBTI จำเป็นต้องเรียน Enneagram ก่อนหรือไม่ หรือจะเรียน Enneagram ต้องรู้ MBTI ก่อนหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ต้องครับ เพราะทั้ง 2 ระบบนี้ แตกต่าง ไม่เกี่ยวกัน อย่างในบล็อกก่อนหน้านี้ จะเริ่มที่คอสไหนก๋อนก็ได้ เอ็นเนียแกรม พัฒนาตัวเอง ด้วย เอ็นเนียแกรม ตามโปรแกรมดังนี้

Read More →

Road Map for Inner Work

นับเป็นเรื่องดี ที่ปัจจุบัน คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น มีหนังสือ โค้ช วิทยากร หลักสูตรต่างๆ มากมาย ฯลฯ ให้เลือกเอาหลากลาย มากมาย

Read More →

จุดบอด (Blind spot) ในการสื่อสาร ของคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม

สไตล์เอ็นเนียแกรมของเรา แสดงออกให้เห็นในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด ความรู้สึก  สไตล์การทำงาน  การสื่อสาร รวมถึง จุดบอด ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราสื่อสาร หรือพูดคุยกับคนอื่น จุดบอด (ในการสื่อสาร) อาจเป็นได้ทั้ง คำพูด น้ำเสียง สไตล์การพูด สีหน้าท่าทาง ฯลฯ ของเรา ขณะที่พูดคุยกับคนอื่น แต่ประเด็นสำคัญคือ เราทำ โดยไม่รู้ตัว เช่น บางคนกระแอมเป็นประจำ  บางคนดึงผมอยู่เสมอ  บางคนสั่นขา  ยืนไขว้ขา หรือพูดคำว่า  “เอ่อ”  “อ่า”  นับสิบครั้งเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก คนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรมจะมีจุดบอดเฉพาะตัว และเราอาจทำสิ่งเหล่านี้ขณะพูดกับคนอื่น  โดยไม่รู้ตัว

Read More →