องค์กรต้องยอมรับการเปลียนแปลง & ปรับตัวเพื่อให้รอด (สัมภาษณ์ กรุงเทพธุรกิจ 25 ม.ค. 61)

อ่านบทสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด
interview wajasit BKK Bisnews

 

หลักสูตรเอ็นเนียแกรม 1 วัน เร็วๆ นี้

กำจัด 5 อุปสรรคของทีมงานด้วยเอ็นเนียแกรม  6 ก.พ. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร สร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงด้วยเอ็นเนียแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

Create High-Performing Team with the Enneagram