Onsite Workshop : แก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล ด้วยเอ็นเนียแกรม

ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่สามารถจัดการแก้ไขให้หมดไปได้ คนเราขัดแย้งกันได้ง่ายมาก ทั้งในครอบครัว และที่ทำงาน มีหลายสาเหตุของความขัดแย้ง แต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น ส่วนมากมาจากความแตกต่างในวิธีคิด การตัดสินใจ มุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม ที่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม

สัมมนานี้จะช่วยช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้ง โดยใช้ความรู้เอ็นเนียแกรม ผสมผสานกับโมเดลความขัดแย้งต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงอย่างได้ผล หัวข้อการสัมมนา มีดังต่อไปนี้

 • ทบทวนบุคลิกเอ็นเนียแกรม ความกลัวและความปรารถนาพื้นฐานของคนแต่ละเบอร์
 • โมเดลจัดการความขัดแย้ง หยุดความเคือง ก่อนสู่ความเดือด
  • วงจรความขัดแย้ง ชนวนกระตุ้นความขัดแย้ง และการแสดงออกของความเคือง ของคนแต่ละเบอร์ วิธีป้องกันและเข้าหาคนแต่ละเบอร์เมื่อเริ่มเกิดความขัดแย้งแล้ว
 • มุมมองในการจัดการความขัดแย้งตาม Harmanic Groups
  • สำรวจมุมมองในการจัดการความขัดแย้งของคน 3 กลุ่มในเอ็นเนียแกรม – Competence Group, Positive Outlook Group, Emotional Reactive Group
  • วิธีไกล่เกลี่ยความขัดแย้งสำหรับคนแต่ละกลุ่ม
 • Thomas Kilmann Conflict Resolution model ประยุกต์ใช้โมเดลนี้ กับคนแต่ละเบอร์
 • ฯลฯ

คน 9 เบอร์ในเอ็นเนียแกรม ตามฉายาต่างๆ

เรียนรู้วิธีป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้ง จากโมเดล หยุดความเคือง ไม่ให้ถึง ความเดือด ด้วย เอ็นเนียแกรม

เรียนรู้วิธีคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว กับคนต่างกลุ่ม 3 กลุ่มที่มีแนวทางในการจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน

ประยุกต์ใช้โมเดลจัดการความขัดแย้ง 5 รูปแบบ ตาม Thomas Kilmann Conflict Management Model

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. เวลา 08.30 – 17.15 ที่โนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 (หรือเทียบเท่า)
 • Follow-up Class (ตามความสมัครใจ) วันพุธ 25 ต.ค. เวลา 19.45 -22.00 ผ่านทาง Zoom
 • เป็น Workshop ประยุกต์แนวคิดการแก้ไขความขัดแย้ง กับคนแต่ละไทป์
 • ผู้เรียนรู้ต้องเคยผ่านเอ็นเนียแกรมพื้นฐาน หรือรู้ไทป์ตัวเองชัดเจนก่อน (Prerequisite)

เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือปั้นคนให้เก่งคนเล่ม 1 Enneagram Conflict Tool และเอกสารประกอบอื่นๆ
(ถ้ามีปั้นคนแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ใช่ ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 หรือ 2)

รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 4,600 + VAT 322 รวม 4,922 (นิติบุคคล หักภาษา 3% จากค่าบริการ ชำระสุทธิ 4,784 ต่อที่)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/Conflict_23
 • ส่งสลิป/สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99, หรือ ib page : Siam Enneagram หรือโทร 081 776 3118
 • ชื่อ ที่อยู่สำหรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้งจำกัด
  • 102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105547149500  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ ก่อนมาเป็นวิทยากรอาชีพ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 10 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม