16 FEB: How to Manage 9 Types of Subordinates @เชียงใหม่

       “ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขนาดไหน มูลค่าเท่าไร ผู้นำที่ดีจะทำให้มันเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันทวี”

             เพราะผู้บริหารแต่ละคน มีสไตล์การบริหารคนและการนำทีมที่แตกต่างกัน  ซึ่งมักเกิดจากการใช้จุดแข็งต่างๆ ที่มีตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำงานจนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมื่อขนาดทีมงานใหญ่ขึ้น หลายครั้งที่สไตล์การบริหารฯ ที่ถนัดและชำนาญนั้น อาจจะพบความยากลำบาก หรือกระทั่งไม่สามารถบริหารจัดการและรับมือกับปัญหาของลูกน้องบางสไตล์ได้เลย

เดือน ก.พ. นี้ ทาง สยามเอ็นเนียแกรมฯ จะจัดสัมมนาที่ภาคเหนือถึง 3 หลักสูตร โดยหนึ่งในนั้น เป็นรอบพิเศษสุดๆ สำหรับ องค์กร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่ทุกระดับ โดยเฉพาะ นั่นคือ

หลักสูตร “บริหารคน 9 แบบอย่างไร ให้ราบรื่นและได้ผลงาน (How to Manage 9 TYPES of Subordinates)” ในวันที่ 16 ก.พ. นี้
 
            คุณจะได้เรียนรู้ “เอ็นเนียแกรม” เครื่องมือจิตวิทยาในการอ่านคนและพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งองค์กรชั้นนำในระดับสากลได้เลือกใช้เพื่อพัฒนาคนของพวกเขา (Apple Computer, HP, GM, P&G, Shell, Sony, Toyota, Walt Disney, Motorola, Marriott ฯลฯ)

เอ็นเนียแกรม (หรือ นพลักษณ์) คือ  ความรู้ที่อธิบายคนแต่ละประเภทได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและแม่นยำ โดยชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมหรือการแสดงออกตามนิสัยดั้งเดิมที่แตกต่างกันของคน เอ็นเนียแกรมทำให้เราเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม หรือ ความกังวลในเรื่องต่างๆ ของคน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำความเข้าใจเรื่องคมอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการบริหาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาคนแต่ละประเภทด้วยแนวทางที่ตรงกับบุคลิกเฉพาะตัว

หลักสูตรนี้จึงช่วยให้คุณมองเห็นสไตล์การบริหารฯ จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง และเรียนรู้สไตล์ของลูกน้องในที่ทำงาน เพื่อที่จะปรับสไตล์การบริหาร ฯ ให้พร้อมรับมือกับทีมงานที่มีความหลากหลาย และนำทีมบรรลุภารกิจที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้ คือ

 • ค้นพบสไตล์เอ็นเนียแกรมของตัวเอง
 • ตระหนักในสไตล์การบริหารคนของตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบต่อลูกน้อง
 • รู้วิธีประเมินสไตล์ลูกน้องเบื้องต้น
 • เรียนรู้วิธีสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ ลูกน้องแต่ละสไตล์

เริ่มออกตัว พัฒนาผู้นำด้วยเอ็นเนียแกรม ตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณจะทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกหลายช่วงตัวในวันข้างหน้า แล้วพบกันที่เชียงใหม่นะครับ

 


รายละเอียดอื่นๆ  

วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น. – 16.30 น.)

สถานที่      : IBIS เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า

ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/lfCTRp

 

ค่าสัมมนา

ปกติราคา            4.600 บาท

พิเศษ              สำหรับชาวเชียงใหม่    3,500 บาท

พิเศษยิ่งกว่า  หากสำรองที่นั่ง ก่อน 20 ม.ค. นี้
ราคา                  3,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม        210 บาท
หัก ณ ที่จ่าย 3%       90 บาท

รวมจ่ายสุทธิ   3,120 บาท (กรณีมีเอกสารหัก ณ ที่จ่าย และในนามองค์กร)

(ราคารวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค พิเศษ แถมหนังสือ เพื่อพัฒนา Leadership Skill ของคุณถึง 2 เล่่ม ได้แก่ปั้้นคนให้เก่งคน 1 และ พิชิต 7 Leadership Competencies เล่ม 1)

 

หมายเหตุ
     1. กรณีสำรองที่นั่ง หลัง 20 ม.ค. นี้
          ราคา                 3500 บาท 
          ภาษีมูลค่าเพิ่ม     245 บาท
          หัก ณ ที่จ่าย 3%  105 บาท

          รวมจ่ายสุทธิ     3,850 บาท (กรณีมีเอกสารหัก ณ ที่จ่าย และในนามองค์กร)

       2. **กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนา หากไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณาจ่ายเต็มจำนวน**

ลงทะเบียนแล้ว

1. โอนเงิน ที่ บัญชี Siam Enneagram Consulting Limited

– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.มหาไชย เลขที่ 037 2 34904 2

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา บางใหญ่ เลขที่ 268 1 23426 4

– ธนาคาร ธนชาติ สาขา บางใหญ่ เลขที่ 045 2 03322 7

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ aniruth@enneagram.co.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุธ 081 590 6364
หรือ fax 02 443 6865 (เช็ค fax สอบถามที่ 02 443 7005, 089 142 8571)

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม