3. ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 5 (250 บาท, พร้อมส่ง)

Are You My Type, Am I Yours?

ผู้แต่ง : เรนนี  บารอน และ อลิซาเบ็ท  เวเกิล            

ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช 

เนื้อหา :

 

เอ็นเนียแกรม หรือ นพลักษณ์ เป็นความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ความรู้นี้อธิบายถึงที่มาของพฤติกรรมต่าง ๆ ของเรา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นพบและทำความเข้าใจตนเอง

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงบุคลิกภาพทั้ง 9 ลักษณ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรัก การงาน ครอบครัวและเพื่อน แต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหา การ์ตูน แบบสอบวัดบุคลิกภาพอย่างง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบและมองเห็นคุณค่าของลักษณ์ หรือบุคลิกภาพ ทั้งของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยลักษณ์ทั้ง 9

 

ลักษณ์ 1 : คนสมบูรณ์แบบ ต้องการดำเนินชีวิตในแบบที่ถูกต้อง ปรับปรุงตนเองและผู้อื่น และหลีกเลี่ยงที่จะโกรธ

ลักษณ์ 2 : ผู้ช่วยเหลือ ต้องการเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่น ต้องการแสดงความรู้สึกดี ๆ กับผู้อื่น

ลักษณ์ 3 : ผู้ใฝ่สัมฤทธิ์ ต้องการสร้างผลงาน ความสำเร็จ และหลีกเลี่ยงความล้มเหลว

ลักษณ์ 4 : คนโรแมนติค ต้องการที่จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้องการค้นหาความหมายของชีวิตและหลีกเลี่ยงความสามัญธรรมดา

ลักษณ์ 5 : นักสังเกตการณ์ ต้องการที่จะรู้และเข้าใจในทุก ๆ เรื่อง ต้องการความเป็นส่วนตัว พึ่งตัวเอง และหลีกเลี่ยงการถูกมองเหมือนคนโง่หรือไม่รู้คำตอบ

ลักษณ์ 6 : นักปุจฉา ต้องการความมั่นคงแลมีคนคอยปกป้อง หรือไม่ก็หันไปเผชิญหน้ากับความกลัวให้รู้ดำรู้แดง

ลักษณ์ 7 : นักผจญภัย ต้องการมีความสุขและวางแผนทำเรื่องสนุก ต้องการสร้างสรรค์โลกและหลีกเลี่ยงความทุกข์ความเจ็บปวด

ลักษณ์ 8 : ผู้ปกป้องสิทธิ์ ต้องการที่จะเข้มแข็ง พึ่งตัวเอง มีบทบาทต่อผู้อื่นและหลีกเลี่ยงความอ่อนแอ

ลักษณ์ 9 : ผู้ประสานไมตรี ต้องการรักษาสันติ กลมกลืนกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง