Emotional Intelligence by Cognitive Function Workshop, 21 Jul 19

Emotional Intelligence หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า EQ มีความสำคัญต่อความสุข และความสำเร็จในชีวิตของทุกคน

สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้เคยอบรมคอส ไขรหัสใจ แล้ว
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ความสำคัญของ EQ ในแง่การรับรู้และบริหารจัดการอารมณ์
 • MBTI Cognitive Function เบื้องต้น
 • สำรวจความสัมพันธ์ของอารมณ์ กับ Cognitive Function ของคนแต่ละไทป์
 • Emotional Triggers (สิ่งกระตุกอารมณ์) ของคนแต่ละไทป์
 • การจัดการอารมณ์เมื่อเผชิญ Emotional Trigger
 • การจัดการอารมณ์ของคนแบบ Introvert, Extrovert, Thinking  และ Feeling
 • ทำความเข้าใจความต้องการทางอารมณ์ ของคนแต่ละ Cognitive Function
  ฯลฯ

รายละเอียดการสมัคร

วัน เวลา: วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 (08.50 น. – 17.00 น.)

สถานที่: อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25

ลงทะเบียนออนไลน์:  https://bit.ly/EQbyCF

ค่าสัมมนา:      2,300 บาท

รวมเอกสารประกอบการสัมมนา  อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค)

การชำระเงิน

1. โอนเงิน ที่

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ mattanee2556@gmail.com,
line id : mattanee99
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี line id : mattanee99 (line), 02 443 7005, 081-776-3118
หรือ inbox fb : MBTI by Wajasit

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม, MBTI ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI 3 เล่มS